А) Иллюстрация, демонстрация

Оқытудың жеке заңдылықтары:

D) Жеке дидактикалық

Оқыту ұстанымдары:

A) Көрнекілік

Е) Сананылық және белсенділікОң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның өзіндік саналы іс-әрекеті:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу

Озық іс-тәжірибе:

А) Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелілік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі

Ө

Өзін өзі тәрбиелеу тәсілдері. Өзін өзі бағалау; Өзін өзі бақылау; Өзін өзі түзету.

Өзін –өзі тәрбиелеуге қажеттіліктің қарқындылығы көрінеді:

А) Жастық шақта

Өзін – өзі тәрбиелеу:

А) Жетістікке жету жолындағы саналы, мақсатты, өзіндік іс-әрекет

Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің кезеңдері:

А) Мұраттарды анықтау, күнделікті өмірді ұйымдастыру,өзін өзін бақылау

Өзіне жасалған қысқа, нақ нұсқау:

А) Өзін бақылау

Өздігінен білім алу:

А) Өздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейтуӨздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: В) А.Құнанбаев ; Е) Ы.Алтынсарин Н) М.Жұмабаев

Өмір сүру барысында балаға қойылатын талаптар мен оның мүмкіндіктерінің даму деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар:

А) Педагогикалық үрдістің ішкі қозғаушы күшіӨзара әрекетке түсетін негізгі, тәрбие құралдарының сипаты:

A)рухани; C)материалдық

Ғ) әлеуметтік

П

« Параллелді ықпал ету» принципінің мәні:А) Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі

Пән бойынша оқыту процесінің сапасын қадағалап жетілдіру жұмыстарының жоспары қарастырылады:

А) Пән бірлестіктерінде

Педагогика әдіснамасының деңгейлері:D) Философиялық деңгей; F) Жалпы ғылымдық деңгей; H) Нақты ғылымдық деңгей. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу

D)Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән –мағынасын сай келуі

F) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:

C) Бақылау; D) Әңгіме

Е) Әдебиетті зерттеу

Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы:

А) Әртүрлі анықтамаларының болуы педагогикалық дамыған ұғым екенін көрсетеді Педагогика ғылымының басты міндеттері: В)білім берудің дамуын болжа; Е)оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу; F) пегогикалық пратиканы зерттеу және қортуПедагогика ғылымының пайда болу себебі:

А) Адамды өмірге дайындау ерекшелігі Педагогика ғылымының басты міндеттерінің бірі:

A) білім беру жүйесінің дамуын болжау

C) педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту

G) оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу Педагогика саласындағы зерттеулер: C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.
H) Ғылыми ізденістер процесі.Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

А) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді

Ғ) Теориялық білімдерді жинақтайды

Н) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді

Педагогиканың бөлімдері:

В) Педагогиканың жалпы негіздері; С) Оқыту және тәрбие теориясы; D) Білім беру жүйесін басқару

Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:

А) Білікті маман

Педагог тәрбиешінің іс-әрекет жүйесі тұрады:

А) Мақсаттылық, диагностикалық, ұйымдастырушылық, болжау, жобалау, конструктивтік, коммуникативтік, түзетушілік, рефлексивтік, іс-әрекеттерден

Педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық мәні:

А) Оқу –тәрбие жұмысының жаңа тиімді формаларын іздестіру және оны педагогикалық қызметте пайдалану

Педагогикалық іс- әрекеттің негізгі айрықша ерекшеліктері:А) Бақылаушылық, басқарушылық, бағалаушылық сипаты

Педагогикалық іс – әрекеттің мәні:А) Оқу- тәрбие процесін жүзеге асыру арқылы жеке адамды өмірге дайындау

Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері: А)Демократияландыру және ізгілендіру; С)Жүйелілік пен тұтастық; Е)орталықтандыру мен орлалықсыздандырудың тиімді үйлесуі

Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды уйымдастыру формалары: В)Трамп-жоспар; С)Виеьетка-жоспар; G)Белл-Ланкастер жүйесі Педагогикалық бақылау: А) әдеттегі жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар А) Л. И. Катаева;D) Б. М. Макарова; G) Б. П. Битинас

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А)В.В.Беспалько; Д)В.В.Данилов; G)В.К.Дьяченко

Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: С)Е.Н.Ильин; Ғ)С.Н.Лысенкова

Н)В.Ф.Шаталов

Педагогикалық такт: А) педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолдана бастаған мемлекеттер:А) АҚШ,Англияда Педагогикалық технологиялардың негізгі өлшемдері А) Тұжырымдылық, жүйелілік, диагностикалық, өндірістік

Педагогикалық процесс +заңдылықтарындағы байланыстар. Шартты;Диалектикалық; ӨзараПедагогикалық принциптер Ұстанымдар; Талаптар; Ережелер

Педагогикалық процесті басқаруда ең тиімді қарым-қатынас стилін көрсетіңіз:

А) демократиялық

Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері. Өмірмен байланысы; Ізгілік бағыттылығы; Ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

Педагогикалық процестерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыру:

А) Педагогикалық бақылау

Педагогикалық процестерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыру:

А) Педагогикалық бақылау

Педагогикалық процестің негізігі компоненттеріне кірмейтіндер:

А) Мұғалім дайындығы

Педагогикалық процестің элементарлық «ұясы»

А) Педагогикалық жағдай

Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялық органы:

А) мектептің педагогикалық кеңесі

Педагогикалық процестің негізгі сипаты:

А ) Мақсаттылық, екі жақтылық, тұтастық Педагогикалық процестің қозғаушы күші:

А) Қарама- қайшылық

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:

А) Педагогикалық процесте туындайтын қарама – қайшылықтар

Педагогикалық процестің принциптері. Инициативасын және өзінділігін дамытумен үйлестіру.; Өз қасиеттерге сүйену; Сыйластық және талаптардың бірлігі.

Педагогикалық процестің компаненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар. (И.П.Подласый) Педагогикалық процесте тұлғаның дамуы; Пелагогикалық процесте ынталандыру.; Педагогикалық процестің шарттылығы.Педагогикалық процесстің мәнін қарастыратын ғалым педагогтар: В) М.А.Данилов; D) Ю.К. Бабанский; G) Б.Т. Лихачев.

Педагогикалық процеске басшылық етудегі мұгалімнің нәтижелерінің бірі:

A) Оқушылардың пәнге деген қызыгушылығы

B) Оқушылардың оқу белсенділігі

Педагогикалық қарым- қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:

А) өзінің қызметтік міндеттерін формалды орындау, оқушылардың ықпалында болуПедагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдері:

А) Авторитарлық, демократиялық, либералдықПедагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі:

А) Педагог оқушының субьектілі рөлін көтеруге бағдарланған, педагог пен оқушының өзара байланыста болуы

Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: В) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған с-әрекетінің нәтижесі; D)Педагогикалық үдерстің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі; G)Педагогикалық үдеріс,ұзақ мерзімдік уақытқа бағытталғанПедагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары: А)Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады; С)Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді; Е)Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

Педагогикалық үдерістің қарама – қайшылығын зерттеген ғалым педагогтар: А) М.А. Данилов.;С) М.Н. алексеев.;F) М.Н. Скаткин.

Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұлғалімнің нәтежиелері: В) Оқушылардың оқу белсенділігі; D)Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі; F)Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық мамандықты тандау:

А) Адамның қызығушылығы мен қабілеттілігіне байлынысты

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принңиптері:

Е) Зерттеу әдістерінің зерттелетін қүбылыстың мән-мағынасына сай келуі

Ғ) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасеттері: Интеллектуалдық; Моральдық; Ұлттық белгілері

Педагогикалық эксперимент міндеттері:A) Жобаланған педагогикалық құбылыстармен байланыстар мәнін зерттеу.
C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
F) Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.

Педагогикалық эксперимент кезеңдері:B) Теориялық кезең.E) Әдістемелік кезеңі.
F) Талдау кезеңі.

Педагогикалық технология (М.В. Кларин., Г.М. Құсайынов., В.П. Бесиалько., Ж.Қараев-тардың) пайымдауынша:

A) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:

А) Қоғам өмірінде тәрбие артуы Педагогтың кәсіби мәдениетіне жатады:

А) Коммуникативті қабілеттілігі Педагогтың ұйымдастырушылық қабілеті байқалады:

А) Оқушылардың алуан түрлі іс – әрекеттерін ұйымдастыру арқылы

Педагогтық әдеп көрінеді:

А) Мінез-құлқынан

Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді С)Ақыл-ойды дамытуға; Е)Ерікті дамытуға; H)СезімгеПедагогикалық зерттеу әдістері: Бақылау; Іс-әрекет өнімдерін талдау; Эксперимент

Педагогикалық эксперимент тірлері:Айқындаушы; Қалыптастырушы; Салыстырмалы

Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері: Озық тәжірбиені зерттеу Эксперимент; Бақылау Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: Абстрактілеу; Модельдеу; Талдау;Педпгогикалық теориялық фунукциясының іске асыраиын деңгеилер: А)болжамдық; Е)түсіндірушілік; Н)практикалық;

Педагогикалық технологиялық фунукцияның іске асыратын деңгейлері: В)жобалаушылық С) түрлендірушлік; Д)рефлексивтік;

Педагогикалық іс-әрекеттің біліктілігінің құрылымдық компонентінің құрамы:

А) Іс-әрекет түрлерін жоспарлау, жобалау, оқу материалын таңдау және жүйелеу Педагогиканың нақты ғылымының әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: В) тұлғалық; D) іс – әрекеттік; Е)аксиологиялық;

Педагогиканың философиялық негіздері: С) неопозитивизм; Е) диалектикалық материализм;G) прагматизм;

Педагогикалық методологияның мәні: А) әдістер туралы ғылым: С) философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым;D) тіл туралы ғылым

Педагогикалық негізгі категориялары:

В) Оқыту; D) Тәрбие;

G) Білім беру

Педагогикалық парадигма:

А) Педагогикалық мәселелерді шешудегі үлгі модель, стандарт ретінде үстанатын педагогиклық қауымдастық қабылдаған теориялар, қалыптасқан теориялық, әдіснамалық нұсқаулардың жиынтығы

Педагогикалық шығармашылық:

А) Педагогтың жеке тұлғалық, психикалық, интеллектуалдық күштері мен қабілеттіліктерінің көрсеткіші

Перспективалар түрлері (А.С. Макаренко бойынша):

C) алыс ; D) жақын

Практикада қолдану мақсатындағы оқушыларды ғылыми біліммен, іскерлікпен дағдымен қаруландыратын оқыту функциясы:

А) Білім берушілік

Проблемалық жағдай:

А) Оқыту процесінде туған қиындық Проблемалық оқыту мәні:

А) Оқушылар алдында проблемалар қою

Психологиялық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқыту және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:

А) Олигофренопедагогка

С

Сананы қалыптастыру әдістері

A)Этикалық әңгіме; D)Түсіндіру; F)Сендіру

Сабақ беру басымды рөл атқаратын дидактикалық жүйе:

А) Дәстүрлі дидактикалық концепция

Сабақ семинар:

А) Оқытуды ұйымдастыру формаларыСабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі:

A) кеш; D) олимпиада;

E) ертеңгілік

Сабақтың құрылымы:

А) Сабақ үстінде жүзеге асырылатын дидактикалық, дамытушылық және тәрбиелік міндеттердің біртұтастығы

Сабақтың типі, құрылымы анықталады :

А) сабақтың жеке кезеңдерінің қойылу ретіненСабақтың көрнекілілігі байланысты: D)Мұғалімнің мамандық деңгейіне G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына H)Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.

Сананы қалыптастыру әдістері Этикалық әңгіме;Түсіндіру; СендіруСауал-сурақ әдістері: Әңгімелесу; Интервью алу; Сауалнама

Сауалнама:

А) Сұрақтар арқылы жаппай материалдар жинақтау әдісі

Сауалнама түрлері: Ашық; Жабық; АраласСтрестік жағдайлар туғызу, кездейсоқтық элементі болуы:

А) Ауызша емтиханға тән

Сізді сынып жетекшісі етіп тағайындады. Жұмысты неден бастау керек?

А) Оқушылармен танысудан, сынып белсенділерін тағайындаудан, оқушылар сынып жетекшісінің талаптарымен және тәртіп ережелерімен танысудан

Сынып – сабақтық жүйеге тән негізгі ерекшеліктердің бірі: А) Жастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамыСыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: В) Жүйенің қалыптасуы; Д) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау; Г) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сынып жетекшісінің жұмыс жүйесі қамтиды:

А) Сынып оқушыларымен, ата- аналармен, жұртшылықпен, мектеп ұжымымен жұмысты Сынып жетекшісінің міндеттері: С) Әлеуметтік міндеттер; Ф)Диагностикалық міндеттер; Н) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесінде анықталған міндеттер тобының саны:

А) 6

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:

B) әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы «Субъектілік» ұғымы сипаттайды:

А)Тұлғаның іс-әрекетке белсенді, өзіндік бағыты

Т

Табиғи сәйкестілік принципін алғаш рет құрған:

А) Я.А.Коменский

Тақырыптық бақылау:

А) Бағдарламаның бір бөлімі бойынша білім деңгейін бақылау

Тәрбие әдісі. Өзара әрекет ету амалы; Тәсілдер жиынтығы; Мақсатқа жету жолы

Тәрбие әдісі:

А) Үлгі көрсетуі

Тәрбие мақсаты:

А) Тұлғаны қалыптастырудың соңғы нәтежиесіТәрбие ерекшеленеді:

B) екі жақтылығымен

C) ұзақтығы және үздіксіздігімен

Ғ) көпфакторлығымен

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:

D) сабақтаи тыс жұмыста біріге әрекет ету

Е) қатысушылар құрамы

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері.Іс әрекетте бірігу; Қатысушылар құрамы; Сабақтан тыс әрекетте өзара әрекет ету.

Тәрбиенің ерекшеліктері В)ұзақтығы және үздіксіздігі; Д)екі жақтылысы; Н)тұрақтылық және белсенділік

Тәрбие түрлері: В)институционалдық; Е)отбасылық; Н)конфессионалдық

Тәрбие туралы ғылым:

А) Педагогика

Тәрбие бағыттары : Азаматтық тәрбие; Құқықтық тәрбие; Эстетикалық тәрбие

Тәрбиенің мақсаты:

D) Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы

Е) Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбие мақсатының көрінісі:

B)қоғамдық

D)институционық

Тәрбие бағыттарының түрлері Экологиялық тәрбие; Экономикалық тәрбие; Еңбек тәрбиесіТәрбие түрлеріне мыналар жатады:

Е) Адамгершілік тәрбие

Ғ) Эстетикалық тәрбие

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: Ұйымдастырушылық; Реттеушілік; Ақпараттық

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:

А) Тұлғаның даму кезінде пайда болатын қарама-қайшылықтар

Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция:

А) Бихевиоризм

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы; Эстетикалық талаптарға сай болуы; Құқықтық талаптарға сай болуы

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары Ғылыми дүниетаным тәрбиесі; Эстетикалық тәрбие; Дене тәрбиесіТ.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері; Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері; Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістеріТүсіндіру:

А) Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндауТүсіндірмелі – иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттекшілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:

А) Танымдық іс- әрекет түрі

Тұлға:

А) Жеке адам

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді

А) Географиялық орта

Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:

В)Сократ; D)Платон;

F)Аристотель

Тұлға дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

А) Тұқымқуалаушылық, орта,тәрбие Тұлға дамуына мақсатты түрде және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін фактор:

А) Тәрбие

Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:

А) Қарама-қайшылық

Тұлға дамуына макрофакторына жатады: Е)тәрбие инстуттары; G)отбасы; Н)микросоциум

Тұлға дамуының мезофакторына жатады: В)тұратын аймағы ; Е)этнос; G)бұқаралық қарым – қатынас Тұлға дамуының бағыттары Әлеуметтік;Психологиялық;Биологиялық Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:

А) Қарама-қайшылық

Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді:

А) Тәрбие

Тұлға дамуына қозғаушы күштер А)Жаңа қажеттіліктермен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылық; С)Бала мүмкіндіктер мен іс – әрекет түрлері арасындағы қайшылық; Н) Қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық

Тұлға дамуының макрофакторына татады А) мемлекет; С)мәдениет; Д)қоғам Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар:

А) Әлеуметтік бағыт өкілдері

Тұлға әлеуметтік қарым-қатынастар субьектісі ретінде көрінеді:

А) белсенді іс-әрекетпен

Тұлғаны әлеуметтендіру:

А) Адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне ықпалдастыру

Тұлғаны әлеуметтендірудің әлеуметтік микрофакторлары:

А) Отбасы, достары, микросоциум,тұлғаны әлеуметтендіру институты

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:А)МегафакторларD)Макрофакторлар; F)Мезофакторлар

Тұлғаны әлеуметтендіру институттары:

А) Отбасы, мектеп, шағын орта

Тұлғаның дамуының факторлары: Тәрбие; Орта; Тұқымқуалаушылық

Тұлғаның дамуына тәрбиенің әсер ету жағдайлары:

А) Қоғамның талабын ескеру, тәрбиенің мазмұндылығы, дамудың ең жақын аймағына бағдарлану, тұлғаның белсенді ұстанымы, дамудың жалпы заңына сүйену, жеке және жас ерекшелігін ескеру

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизміне жатады:

А) Мақсаты,міндеті,мазмұны

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары?А) Оның білімі; G) Оның білігі; H) Оның тұлғалық қасиеттері.Тұтас педагогикалық процестің негізгі элементтері:

А) мақсаты, міндеті, мазмұны, формасы, әдіс-тәсілдері, нәтиже

Тестінің валидтілігі:

А) Сұрақтардың оқушыларға түсініктілі, анықтығы

Топтық жұмыстарды ұжымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зеріттеушілер:в/И.Т.Волков.ф/В.Оконь.г/А.М.Дружинин

Ұ

Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері):

B) социометрия

D) референтометрия

Е) бақылау

Ұжымдық шығармашылық істердің авторы:

А) А.С. Макаренко

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі:

А) Ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесі

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі:

А) Ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесі

Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:

А) Оқушының сабақтағы жауабыҰжымдық-танымдық іс-әрекеттің тәрбиелік әлеуеті қорытындыланады:

А) Жағымды адамгершілік қарым-қатынас тәжірибесін қалыптастырумен

Ұжымның дамуындағы екінші сатысында талапты:

А) Мұғаліммен бірге белсенді топ та қоя аладыҰжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:в/біріңғай мақсаттық , жалпы мотивтік болуы.д/іс-әрекеттің барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.г/жалпы нәтижелердің болуы.Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

B)Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:

D) А.С. Макаренко

Е) В.А. Сухомлинский

Ғ) С.Т. Шацкий

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:

C) Эмоционалдық қарым-қатынас

D) Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас

Е) Құқықтық қарым-қатынас

Ы

Ынталандыру әдістеріне жатады: Жазалау; Мадақтау; Жарыс

І

Іс әрекетке бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі. Жұптық жұмыс; Кіші топтағы жұмыс; Кездесулер.

Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:Жаттығу; Тапсырма беру; Тәрбиелік жағдайлар

Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру мақсатымен оқу қимылдарын бірнеше рет орындау:

А) Жаттығу

Э

Экологиялық тәрбие қалыптастыру : А)тәрбие ресурстарға гумандық қөзқарасты қалыптастыру; Д)санитарлық-гигиналдық іскерліктерді қалыптастыру; Ғ)санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастыру Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады В)экономикалық сана және ойлау; С)ұқыптылық және тәртіптілік; G)тиімді экономикалық іс әрекетті мотивтері

Эстетикалық тәрбие міндеттері: Эстетикалық мәдениет тәрбиелеу; Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту; Эстетикалық білімдер беру

Этномәдени білім беру-бұл:

А) Этнос пен мәдениеттің өзара байланысын және оның жаңаруын танытатын қалыпЭстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:

A) эстетикалық талғамды және сезімді дамыту

C) эстетикалық мәдениет тәрбиелеу

Ф

«Форма» терминінің мәні Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін; Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын; Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін;

Я

Я.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы: А)Өзіңді тану; D)Қоршаған ортаны тану; F)Құдайға сыйыну;

Ш

Шығармашылық:

А) Ізденісті талап ететін іс-әрекет

Х

Халықаралық нормативті құжаттарға жатады:

А) Балалар құқығы декларациясы, БҰҰ-ның балалар құқығы туралы жалпы әлемдік декларациясы

Ю

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:

C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері

F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталндыру әдісі

G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері
181554824.html
182554824.html
183554824.html
184554824.html
18554824.html
    PR.RU™