А) Иллюстрация, демонстрация

Оқытудың жеке заңдылықтары:

D) Жеке дидактикалық

Оқыту ұстанымдары:

A) Көрнекілік

Е) Сананылық және белсенділікОң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның өзіндік саналы іс-әрекеті:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу

Озық іс-тәжірибе:

А) Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелілік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі

Ө

Өзін өзі тәрбиелеу тәсілдері. Өзін өзі бағалау; Өзін өзі бақылау; Өзін өзі түзету.

Өзін –өзі тәрбиелеуге қажеттіліктің қарқындылығы көрінеді:

А) Жастық шақта

Өзін – өзі тәрбиелеу:

А) Жетістікке жету жолындағы саналы, мақсатты, өзіндік іс-әрекет

Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің кезеңдері:

А) Мұраттарды анықтау, күнделікті өмірді ұйымдастыру,өзін өзін бақылау

Өзіне жасалған қысқа, нақ нұсқау:

А) Өзін бақылау

Өздігінен білім алу:

А) Өздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейтуӨздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: В) А.Құнанбаев ; Е) Ы.Алтынсарин Н) М.Жұмабаев

Өмір сүру барысында балаға қойылатын талаптар мен оның мүмкіндіктерінің даму деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар:

А) Педагогикалық үрдістің ішкі қозғаушы күшіӨзара әрекетке түсетін негізгі, тәрбие құралдарының сипаты:

A)рухани; C)материалдық

Ғ) әлеуметтік

П

« Параллелді ықпал ету» принципінің мәні:А) Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі

Пән бойынша оқыту процесінің сапасын қадағалап жетілдіру жұмыстарының жоспары қарастырылады:

А) Пән бірлестіктерінде

Педагогика әдіснамасының деңгейлері:D) Философиялық деңгей; F) Жалпы ғылымдық деңгей; H) Нақты ғылымдық деңгей. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу

D)Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән –мағынасын сай келуі

F) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:

C) Бақылау; D) Әңгіме

Е) Әдебиетті зерттеу

Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы:

А) Әртүрлі анықтамаларының болуы педагогикалық дамыған ұғым екенін көрсетеді Педагогика ғылымының басты міндеттері: В)білім берудің дамуын болжа; Е)оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу; F) пегогикалық пратиканы зерттеу және қортуПедагогика ғылымының пайда болу себебі:

А) Адамды өмірге дайындау ерекшелігі Педагогика ғылымының басты міндеттерінің бірі:

A) білім беру жүйесінің дамуын болжау

C) педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту

G) оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу Педагогика саласындағы зерттеулер: C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.
H) Ғылыми ізденістер процесі.Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:

А) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді

Ғ) Теориялық білімдерді жинақтайды

Н) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді

Педагогиканың бөлімдері:

В) Педагогиканың жалпы негіздері; С) Оқыту және тәрбие теориясы; D) Білім беру жүйесін басқару

Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:

А) Білікті маман

Педагог тәрбиешінің іс-әрекет жүйесі тұрады:

А) Мақсаттылық, диагностикалық, ұйымдастырушылық, болжау, жобалау, конструктивтік, коммуникативтік, түзетушілік, рефлексивтік, іс-әрекеттерден

Педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық мәні:

А) Оқу –тәрбие жұмысының жаңа тиімді формаларын іздестіру және оны педагогикалық қызметте пайдалану

Педагогикалық іс- әрекеттің негізгі айрықша ерекшеліктері:А) Бақылаушылық, басқарушылық, бағалаушылық сипаты

Педагогикалық іс – әрекеттің мәні:А) Оқу- тәрбие процесін жүзеге асыру арқылы жеке адамды өмірге дайындау

Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері: А)Демократияландыру және ізгілендіру; С)Жүйелілік пен тұтастық; Е)орталықтандыру мен орлалықсыздандырудың тиімді үйлесуі

Педагогика практикасы тарихындағы оқытуды уйымдастыру формалары: В)Трамп-жоспар; С)Виеьетка-жоспар; G)Белл-Ланкастер жүйесі Педагогикалық бақылау: А) әдеттегі жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар А) Л. И. Катаева;D) Б. М. Макарова; G) Б. П. Битинас

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:

А)В.В.Беспалько; Д)В.В.Данилов; G)В.К.Дьяченко

Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: С)Е.Н.Ильин; Ғ)С.Н.Лысенкова

Н)В.Ф.Шаталов

Педагогикалық такт: А) педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолдана бастаған мемлекеттер:А) АҚШ,Англияда Педагогикалық технологиялардың негізгі өлшемдері А) Тұжырымдылық, жүйелілік, диагностикалық, өндірістік

Педагогикалық процесс +заңдылықтарындағы байланыстар. Шартты;Диалектикалық; ӨзараПедагогикалық принциптер Ұстанымдар; Талаптар; Ережелер

Педагогикалық процесті басқаруда ең тиімді қарым-қатынас стилін көрсетіңіз:

А) демократиялық

Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері. Өмірмен байланысы; Ізгілік бағыттылығы; Ұжымда тәрбиелеу және оқыту.

Педагогикалық процестерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыру:

А) Педагогикалық бақылау

Педагогикалық процестерді табиғи жағдайда объективті қабылдауды арнайы ұйымдастыру:

А) Педагогикалық бақылау

Педагогикалық процестің негізігі компоненттеріне кірмейтіндер:

А) Мұғалім дайындығы

Педагогикалық процестің элементарлық «ұясы»

А) Педагогикалық жағдай

Педагогикалық процестің даму стратегиясын ғылыми негізде басқарудың коллегиялық органы:

А) мектептің педагогикалық кеңесі

Педагогикалық процестің негізгі сипаты:

А ) Мақсаттылық, екі жақтылық, тұтастық Педагогикалық процестің қозғаушы күші:

А) Қарама- қайшылық

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:

А) Педагогикалық процесте туындайтын қарама – қайшылықтар

Педагогикалық процестің принциптері. Инициативасын және өзінділігін дамытумен үйлестіру.; Өз қасиеттерге сүйену; Сыйластық және талаптардың бірлігі.

Педагогикалық процестің компаненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар. (И.П.Подласый) Педагогикалық процесте тұлғаның дамуы; Пелагогикалық процесте ынталандыру.; Педагогикалық процестің шарттылығы.Педагогикалық процесстің мәнін қарастыратын ғалым педагогтар: В) М.А.Данилов; D) Ю.К. Бабанский; G) Б.Т. Лихачев.

Педагогикалық процеске басшылық етудегі мұгалімнің нәтижелерінің бірі:

A) Оқушылардың пәнге деген қызыгушылығы

B) Оқушылардың оқу белсенділігі

Педагогикалық қарым- қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:

А) өзінің қызметтік міндеттерін формалды орындау, оқушылардың ықпалында болуПедагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдері:

А) Авторитарлық, демократиялық, либералдықПедагогикалық қарым-қатынастың демократиялық стилі:

А) Педагог оқушының субьектілі рөлін көтеруге бағдарланған, педагог пен оқушының өзара байланыста болуы

Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: В) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған с-әрекетінің нәтижесі; D)Педагогикалық үдерстің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі; G)Педагогикалық үдеріс,ұзақ мерзімдік уақытқа бағытталғанПедагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары: А)Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады; С)Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді; Е)Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

Педагогикалық үдерістің қарама – қайшылығын зерттеген ғалым педагогтар: А) М.А. Данилов.;С) М.Н. алексеев.;F) М.Н. Скаткин.

Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұлғалімнің нәтежиелері: В) Оқушылардың оқу белсенділігі; D)Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі; F)Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық мамандықты тандау:

А) Адамның қызығушылығы мен қабілеттілігіне байлынысты

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принңиптері:

Е) Зерттеу әдістерінің зерттелетін қүбылыстың мән-мағынасына сай келуі

Ғ) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасеттері: Интеллектуалдық; Моральдық; Ұлттық белгілері

Педагогикалық эксперимент міндеттері:A) Жобаланған педагогикалық құбылыстармен байланыстар мәнін зерттеу.
C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
F) Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.

Педагогикалық эксперимент кезеңдері:B) Теориялық кезең.E) Әдістемелік кезеңі.
F) Талдау кезеңі.

Педагогикалық технология (М.В. Кларин., Г.М. Құсайынов., В.П. Бесиалько., Ж.Қараев-тардың) пайымдауынша:

A) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:

А) Қоғам өмірінде тәрбие артуы Педагогтың кәсіби мәдениетіне жатады:

А) Коммуникативті қабілеттілігі Педагогтың ұйымдастырушылық қабілеті байқалады:

А) Оқушылардың алуан түрлі іс – әрекеттерін ұйымдастыру арқылы

Педагогтық әдеп көрінеді:

А) Мінез-құлқынан

Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді С)Ақыл-ойды дамытуға; Е)Ерікті дамытуға; H)СезімгеПедагогикалық зерттеу әдістері: Бақылау; Іс-әрекет өнімдерін талдау; Эксперимент

Педагогикалық эксперимент тірлері:Айқындаушы; Қалыптастырушы; Салыстырмалы

Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері: Озық тәжірбиені зерттеу Эксперимент; Бақылау Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: Абстрактілеу; Модельдеу; Талдау;Педпгогикалық теориялық фунукциясының іске асыраиын деңгеилер: А)болжамдық; Е)түсіндірушілік; Н)практикалық;

Педагогикалық технологиялық фунукцияның іске асыратын деңгейлері: В)жобалаушылық С) түрлендірушлік; Д)рефлексивтік;

Педагогикалық іс-әрекеттің біліктілігінің құрылымдық компонентінің құрамы:

А) Іс-әрекет түрлерін жоспарлау, жобалау, оқу материалын таңдау және жүйелеу Педагогиканың нақты ғылымының әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: В) тұлғалық; D) іс – әрекеттік; Е)аксиологиялық;

Педагогиканың философиялық негіздері: С) неопозитивизм; Е) диалектикалық материализм;G) прагматизм;

Педагогикалық методологияның мәні: А) әдістер туралы ғылым: С) философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым;D) тіл туралы ғылым

Педагогикалық негізгі категориялары:

В) Оқыту; D) Тәрбие;

G) Білім беру

Педагогикалық парадигма:

А) Педагогикалық мәселелерді шешудегі үлгі модель, стандарт ретінде үстанатын педагогиклық қауымдастық қабылдаған теориялар, қалыптасқан теориялық, әдіснамалық нұсқаулардың жиынтығы

Педагогикалық шығармашылық:

А) Педагогтың жеке тұлғалық, психикалық, интеллектуалдық күштері мен қабілеттіліктерінің көрсеткіші

Перспективалар түрлері (А.С. Макаренко бойынша):

C) алыс ; D) жақын

Практикада қолдану мақсатындағы оқушыларды ғылыми біліммен, іскерлікпен дағдымен қаруландыратын оқыту функциясы:

А) Білім берушілік

Проблемалық жағдай:

А) Оқыту процесінде туған қиындық Проблемалық оқыту мәні:

А) Оқушылар алдында проблемалар қою

Психологиялық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқыту және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:

А) Олигофренопедагогка

С

Сананы қалыптастыру әдістері

A)Этикалық әңгіме; D)Түсіндіру; F)Сендіру

Сабақ беру басымды рөл атқаратын дидактикалық жүйе:

А) Дәстүрлі дидактикалық концепция

Сабақ семинар:

А) Оқытуды ұйымдастыру формаларыСабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі:

A) кеш; D) олимпиада;

E) ертеңгілік

Сабақтың құрылымы:

А) Сабақ үстінде жүзеге асырылатын дидактикалық, дамытушылық және тәрбиелік міндеттердің біртұтастығы

Сабақтың типі, құрылымы анықталады :

А) сабақтың жеке кезеңдерінің қойылу ретіненСабақтың көрнекілілігі байланысты: D)Мұғалімнің мамандық деңгейіне G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына H)Оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына.

Сананы қалыптастыру әдістері Этикалық әңгіме;Түсіндіру; СендіруСауал-сурақ әдістері: Әңгімелесу; Интервью алу; Сауалнама

Сауалнама:

А) Сұрақтар арқылы жаппай материалдар жинақтау әдісі

Сауалнама түрлері: Ашық; Жабық; АраласСтрестік жағдайлар туғызу, кездейсоқтық элементі болуы:

А) Ауызша емтиханға тән

Сізді сынып жетекшісі етіп тағайындады. Жұмысты неден бастау керек?

А) Оқушылармен танысудан, сынып белсенділерін тағайындаудан, оқушылар сынып жетекшісінің талаптарымен және тәртіп ережелерімен танысудан

Сынып – сабақтық жүйеге тән негізгі ерекшеліктердің бірі: А) Жастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамыСыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: В) Жүйенің қалыптасуы; Д) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау; Г) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру

Сынып жетекшісінің жұмыс жүйесі қамтиды:

А) Сынып оқушыларымен, ата- аналармен, жұртшылықпен, мектеп ұжымымен жұмысты Сынып жетекшісінің міндеттері: С) Әлеуметтік міндеттер; Ф)Диагностикалық міндеттер; Н) Адамгершілік қарым-қатынас міндеттері

Сынып жетекшілерінің іс-әрекетіне жасалған әлеуметтік талдау нәтижесінде анықталған міндеттер тобының саны:

А) 6

Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:

B) әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы «Субъектілік» ұғымы сипаттайды:

А)Тұлғаның іс-әрекетке белсенді, өзіндік бағыты

Т

Табиғи сәйкестілік принципін алғаш рет құрған:

А) Я.А.Коменский

Тақырыптық бақылау:

А) Бағдарламаның бір бөлімі бойынша білім деңгейін бақылау

Тәрбие әдісі. Өзара әрекет ету амалы; Тәсілдер жиынтығы; Мақсатқа жету жолы

Тәрбие әдісі:

А) Үлгі көрсетуі

Тәрбие мақсаты:

А) Тұлғаны қалыптастырудың соңғы нәтежиесіТәрбие ерекшеленеді:

B) екі жақтылығымен

C) ұзақтығы және үздіксіздігімен

Ғ) көпфакторлығымен

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:

D) сабақтаи тыс жұмыста біріге әрекет ету

Е) қатысушылар құрамы

Тәрбие формаларын жіктеу белгілері.Іс әрекетте бірігу; Қатысушылар құрамы; Сабақтан тыс әрекетте өзара әрекет ету.

Тәрбиенің ерекшеліктері В)ұзақтығы және үздіксіздігі; Д)екі жақтылысы; Н)тұрақтылық және белсенділік

Тәрбие түрлері: В)институционалдық; Е)отбасылық; Н)конфессионалдық

Тәрбие туралы ғылым:

А) Педагогика

Тәрбие бағыттары : Азаматтық тәрбие; Құқықтық тәрбие; Эстетикалық тәрбие

Тәрбиенің мақсаты:

D) Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы

Е) Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

Тәрбие мақсатының көрінісі:

B)қоғамдық

D)институционық

Тәрбие бағыттарының түрлері Экологиялық тәрбие; Экономикалық тәрбие; Еңбек тәрбиесіТәрбие түрлеріне мыналар жатады:

Е) Адамгершілік тәрбие

Ғ) Эстетикалық тәрбие

Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: Ұйымдастырушылық; Реттеушілік; Ақпараттық

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:

А) Тұлғаның даму кезінде пайда болатын қарама-қайшылықтар

Тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция:

А) Бихевиоризм

Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: Гигиеналық талаптарға сай болуы; Эстетикалық талаптарға сай болуы; Құқықтық талаптарға сай болуы

Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары Ғылыми дүниетаным тәрбиесі; Эстетикалық тәрбие; Дене тәрбиесіТ.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері; Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері; Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістеріТүсіндіру:

А) Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндауТүсіндірмелі – иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттекшілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:

А) Танымдық іс- әрекет түрі

Тұлға:

А) Жеке адам

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді

А) Географиялық орта

Тұлға қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:

В)Сократ; D)Платон;

F)Аристотель

Тұлға дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

А) Тұқымқуалаушылық, орта,тәрбие Тұлға дамуына мақсатты түрде және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін фактор:

А) Тәрбие

Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:

А) Қарама-қайшылық

Тұлға дамуына макрофакторына жатады: Е)тәрбие инстуттары; G)отбасы; Н)микросоциум

Тұлға дамуының мезофакторына жатады: В)тұратын аймағы ; Е)этнос; G)бұқаралық қарым – қатынас Тұлға дамуының бағыттары Әлеуметтік;Психологиялық;Биологиялық Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:

А) Қарама-қайшылық

Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді:

А) Тәрбие

Тұлға дамуына қозғаушы күштер А)Жаңа қажеттіліктермен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылық; С)Бала мүмкіндіктер мен іс – әрекет түрлері арасындағы қайшылық; Н) Қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық

Тұлға дамуының макрофакторына татады А) мемлекет; С)мәдениет; Д)қоғам Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар:

А) Әлеуметтік бағыт өкілдері

Тұлға әлеуметтік қарым-қатынастар субьектісі ретінде көрінеді:

А) белсенді іс-әрекетпен

Тұлғаны әлеуметтендіру:

А) Адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне ықпалдастыру

Тұлғаны әлеуметтендірудің әлеуметтік микрофакторлары:

А) Отбасы, достары, микросоциум,тұлғаны әлеуметтендіру институты

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:А)МегафакторларD)Макрофакторлар; F)Мезофакторлар

Тұлғаны әлеуметтендіру институттары:

А) Отбасы, мектеп, шағын орта

Тұлғаның дамуының факторлары: Тәрбие; Орта; Тұқымқуалаушылық

Тұлғаның дамуына тәрбиенің әсер ету жағдайлары:

А) Қоғамның талабын ескеру, тәрбиенің мазмұндылығы, дамудың ең жақын аймағына бағдарлану, тұлғаның белсенді ұстанымы, дамудың жалпы заңына сүйену, жеке және жас ерекшелігін ескеру

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизміне жатады:

А) Мақсаты,міндеті,мазмұны

Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары?А) Оның білімі; G) Оның білігі; H) Оның тұлғалық қасиеттері.Тұтас педагогикалық процестің негізгі элементтері:

А) мақсаты, міндеті, мазмұны, формасы, әдіс-тәсілдері, нәтиже

Тестінің валидтілігі:

А) Сұрақтардың оқушыларға түсініктілі, анықтығы

Топтық жұмыстарды ұжымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зеріттеушілер:в/И.Т.Волков.ф/В.Оконь.г/А.М.Дружинин

Ұ

Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері):

B) социометрия

D) референтометрия

Е) бақылау

Ұжымдық шығармашылық істердің авторы:

А) А.С. Макаренко

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі:

А) Ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесі

Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің бастапқы кезеңі:

А) Ұжымдық-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесі

Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:

А) Оқушының сабақтағы жауабыҰжымдық-танымдық іс-әрекеттің тәрбиелік әлеуеті қорытындыланады:

А) Жағымды адамгершілік қарым-қатынас тәжірибесін қалыптастырумен

Ұжымның дамуындағы екінші сатысында талапты:

А) Мұғаліммен бірге белсенді топ та қоя аладыҰжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:в/біріңғай мақсаттық , жалпы мотивтік болуы.д/іс-әрекеттің барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.г/жалпы нәтижелердің болуы.Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:

B)Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:

D) А.С. Макаренко

Е) В.А. Сухомлинский

Ғ) С.Т. Шацкий

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:

C) Эмоционалдық қарым-қатынас

D) Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас

Е) Құқықтық қарым-қатынас

Ы

Ынталандыру әдістеріне жатады: Жазалау; Мадақтау; Жарыс

І

Іс әрекетке бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі. Жұптық жұмыс; Кіші топтағы жұмыс; Кездесулер.

Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:Жаттығу; Тапсырма беру; Тәрбиелік жағдайлар

Іскерлік пен дағдыны қалыптастыру мақсатымен оқу қимылдарын бірнеше рет орындау:

А) Жаттығу

Э

Экологиялық тәрбие қалыптастыру : А)тәрбие ресурстарға гумандық қөзқарасты қалыптастыру; Д)санитарлық-гигиналдық іскерліктерді қалыптастыру; Ғ)санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастыру Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады В)экономикалық сана және ойлау; С)ұқыптылық және тәртіптілік; G)тиімді экономикалық іс әрекетті мотивтері

Эстетикалық тәрбие міндеттері: Эстетикалық мәдениет тәрбиелеу; Эстетикалық талғамды және сезімді дамыту; Эстетикалық білімдер беру

Этномәдени білім беру-бұл:

А) Этнос пен мәдениеттің өзара байланысын және оның жаңаруын танытатын қалыпЭстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:

A) эстетикалық талғамды және сезімді дамыту

C) эстетикалық мәдениет тәрбиелеу

Ф

«Форма» терминінің мәні Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін; Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын; Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін;

Я

Я.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы: А)Өзіңді тану; D)Қоршаған ортаны тану; F)Құдайға сыйыну;

Ш

Шығармашылық:

А) Ізденісті талап ететін іс-әрекет

Х

Халықаралық нормативті құжаттарға жатады:

А) Балалар құқығы декларациясы, БҰҰ-ның балалар құқығы туралы жалпы әлемдік декларациясы

Ю

Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:

C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері

F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталндыру әдісі

G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері
181554824.html
182554824.html
183554824.html
184554824.html
18554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™