ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення кожного етапу Конкурсу створюються організаційні комітети.

Організаційний комітет кожного етапу Конкурсу формується з числа керівників навчальних закладів, працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників наукових і методичних установ та організацій, представників засобів масової інформації, громадських і благодійних організацій, органів місцевого самоврядування та державних органів (за згодою).

2. Організаційні комітети І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

3. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

4. Організаційні Комітети ІІ етапу Конкурсу створюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади організаційних комітетів ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Організаційний комітет ІІІ етапу Конкурсу формується МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України.

6. До складу кожного організаційного комітету входять: голова, члени організаційного комітету та секретар.

До складу оргкомітету ІІІ етапу Конкурсу входить представник МОН України, який координує роботу оргкомітету та журі ІІІ етапу Конкурсу.

7. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й проведення відповідного етапу Конкурсу.

8. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

9. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення відповідного етапу Конкурсу.

ІV. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначення переможців відповідного етапу Конкурсу.

Журі кожного етапу Конкурсу формується з числа працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових і методичних установ та організацій, представників органів державної влади (за згодою) тощо. До складу журі ІІІ етапу Конкурсу включаються також наукові працівники Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України (за згодою).2. До складу журі усіх етапів Конкурсу не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників Конкурсу.

3. Журі створюється для кожної наукової секції, в якій проводиться відповідний етап Конкурсу.

Кількість членів журі не повинна перевищувати третину від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

4. Журі І етапу Конкурсу створюються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

5. Журі ІІ етапу Конкурсу створюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади журі ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Журі ІІІ етапу Конкурсу формується МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад журі ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України та оприлюднюється у день відкриття ІІІ етапу Конкурсу.

7. До складу журі кожного етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

8. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій, бере участь у визначенні переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції, підписує оціночні протоколи.

9. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками;

заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу в науковій секції;

визначають переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

10. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

Секретар журі не бере участі в оцінюванні науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначенні переможців Конкурсу.

V. Предметні комісії

1. Предметні комісії створюються з метою складання завдань контрольних робіт із базових дисциплін та перевірки виконання учасниками цих робіт.

Предметні комісії створюються, як правило, для складання завдань контрольних робіт з кожної базової дисципліни. У разі потреби предметні комісії можуть створюватися для окремих наукових секцій.

2. Предметні комісії формуються з числа педагогічних працівників навчальних закладів.

До складу предметних комісій не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників.

3. Предметні комісії І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Кількісні та персональні склади предметних комісій І етапу Конкурсу затверджуються наказами відповідних місцевих органів управління освітою.

4. Предметні комісії ІІ етапу Конкурсу формуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Кількісні та персональні склади предметних комісій ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Предметні комісії ІІІ етапу Конкурсу формуються МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад предметних комісій ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України та оприлюднюється в день відкриття ІІІ етапу Конкурсу.

6. Предметні комісії мають статус та повноваження журі, на них поширюється дія пунктів 7-10 розділу IV цих Правил.
129554824.html
130554824.html
131554824.html
132554824.html
133554824.html
    PR.RU™