А/ простий збіг поведінки розглянутих змінних

б/ дві дані змінні є два наслідки однієї загальної причини (третьої змінної), при цьому дані наслідкипроявляються з різними запізнюваннями.

і ін.

Проте, не дивлячись на лише умову необхідностіприведеної ознаки **) вона є цілком коструктивноюдля отримання можливого наближення про механізм взаємозв'язків в системі.

Дійсно, якщо метою моделювання системи є, наприклад прогноз, то ні причина а/, ні причина б/,не є перешкодою для включення в розгляд даного в загалі-то фіктивному зв'язку, якщо він послужить поліпшенню точностіпрогнозу поведінки системи. Тут цілком доцільний принцип – „не важливо якого кольору кішка, аби ловила мишей”.

Для забезпечення максимально об'єктивногохарактеру отримуваних моделей із запізнюваннями доцільно використовувати метод групового обліку аргументів МГУА,оскільки саме методи самоорганізації дозволяють одночасно визначити і коефіцієнти і форму нелінійного зв'язку між змінними і будують моделі оптимальної складності .

Далі треба зробити істотне зауваження.

Запропонована ознака **) дасть очікуваний результат при порівнянні кращих моделейвигляду . Але перебір всіхможливих структур при всіхможливих значеннях параметрів алгоритму є поки непосильним завданням Тому введемо спрощене правило визначення вибору порівнюваних моделей для застосування ознаки **):

Для деяких, доцільно вибраних параметрів алгоритму, деякого, доцільновибраного рівня складності (одного і того ж номераряду селекції, або ж моделей оптимального рівня складності), порівнюємо оцінки точності отриманої пари моделей. Точніша модель указує в даній парі змінних найбільш вірогідне з двох, напрям зв'язку, тобто указує, як встановити напрям між ними – або .

Поняття доцільностівизначиться у кожному окремому випадку об'єкту залежно від розмірності завдання, рівня шумів і ін.

На практиці для значного числа складних об'єктів розглянута ознака буде не тільки необхідним але і достатнім для розгляду цілком достовірного наближення об'єкту отриманою моделлю.

Спрощений порядок встановлення напряму СЧНЗ

Структура ЧНЗсистеми змінних може бути описана і зображена у вигляді матриці та графа.

Результат розгляду взаємозв'язків у всіх можливих парах може бути представлений у вигляді матриці на мал.


де

Легко визначається і структура графу, який відповідає структурі матриці даної системи.

Приклад

Розглянемо спрощений випадок - граф без петель (не розглядаємо вплив змінних самих на себе). Нехай маємо систему з п'ятьма змінними , і дослідження по вище описаному алгоритму дали в якості результатів - напрямки зв'язків між змінним, і ми сформували матрицю ЧНЗ -5 * 5 - на рис.

отсюда получим следующую структуру графа- рис 3:


Одержавши матрицю та відповідний граф ми вирішили по суті всі три задання що містяться у графі 3 нашої таблици моделювання.4. Список екзогенних змінних системи:

Розглянемо для деякої змінної всі (n-1) пар моделей виду (9) (10) . Якщо після завершення порівняльних процедур маємо всі отримані співвідношення типу або те , що в деяких парах зв'язок відсутній, тоді змінна є екзогенна для даної системи. Переглянувши за запропонованим алгоритмом всі отримаємо множину екзогенних для даного об'єкта змінних

= . Тоді для розглянутого об'єкту , необхідно моделювати всі компоненти початкового вектора за винятком отриманого списку компонент . Такі змінні є внутрішніми ( ендогенними ) для системи - .

5. Визначення множини змінних на вході алгоритму моделюваня

Одержавши граф ЧНЗ системи ми тим самим офільтрували для кожної ендогенної змінної всі не направлені на неї процеси і отже одержали множини змінних що шукали.

6. Після вирішення третьой задачі – можливо держати кінцевий вигляд структури об’єкту – промоделювати за МГВА змінні у вершинах графу:

від ; від , ; від , , ; від , , , .

Після чого лишні (що направді існують через треті змінні) зв’язки відпадуть. – Задача визначення системі моделей прогнозу -вирішена

Протеми у тих вище наведених міркуваннях дещо не врахували
219554824.html
220554824.html
221554824.html
222554824.html
223554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™