І. Попередні відомості про пацієнта

1. Реєстрація тварин:видпорода ____________________

стать ______________ кличка ______________ масть __________________

прикмети ______________________, вік _____________________________

ріст ______________________ жива маса _____________________________

2. Власник та його адреса_________________________________________

_________________________________________________________________

3. Анамнез:а) догляд та утримання __________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(годівля, напування, в якому приміщенні утримується, які порушення санітарно – гігієнічних умов і ін.)

б) експлуатація ___________________________________________________

в) коли захворіла тварина __________________________________________

г) причина захворювання___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

д) помічені розлади _______________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

е) попереднє лікування _____________________________________________

_________________________________________________________________

( хто надавав і яку)

є) зустрічались такі захворювання в господарстві ______________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ж) куди відправлено тварину________________________________________

_________________________________________________________________

( амбулаторне чи стаціонарне лікування , чи одноразова допомога лікаря )

4. Попередній діагноз_____________________________________________

_________________________________________________________________

ІІ. Загальне дослідження тварин

1. Габітус:а) будова тіла ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) вгодованість ___________________________________________________

в) положення тіла в просторі ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) темперамент ____________________________________________________

_________________________________________________________________

(відповідно хворобі)

2. Слизові оболонки______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Лімфатичні вузли______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Шкіра і шкірний покрив________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Температура тіла____________ пульс __________ дихання ___________

ІІІ. Дослідження по системахТварин при поступленні на лікування

1. Система органів травлення_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни, симптоми, які враховують для підтвердження діагнозу)

2. Система органів дихання_______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни, витіки з носу, кашель та його характер, хрипи, зміни форми грудної клітки, зміни

дихання, які враховують для підтвердження діагнозу)

3. Серцево-судинна система _____________________________________---_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

( основні зміни: тони, серцевий поштовх та наповнення судин, які враховують для підтвердження д-зу)

4. Сечостатева система____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни: стан нирок, діурез, поза, біль при діурезі, які враховують для підтвердження д-зу)

5. Нервова система і органи чуття__________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни: поверхневі та глибокі рефлекси, чутливість шкіри: больова, температурна, тактильна,

судоми, парези, які враховують для підтвердження д-зу)

6. Органи руху___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни: переступання кінцівок, кульгавості, спотикання, тримання біля стін, перегородок стійл,

статична чи динамічна атаксія, які враховують для підтвердження д-зу)

ІV. Клініко-лабораторні дослідження

1. Дослідження сечі_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни: фізичні та хімічні властивості сечі, включення, домішки, які враховують для підтвердження д-зу)

2. Дослідження калу ______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

( основні зміни: фізичні та хімічні властивості фекалій, домішки, форма та консистенція, які враховують

для підтвердження д-зу)

3. Дослідження крові_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( основні зміни: кількість еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну; серологічне досл. крові та біохімічні

показники, які враховують для підтвердження д-зу)

4. Інші дослідження_____________________________________________

4.1 Мікроскопічне _________________________________________________

_________________________________________________________________

4.2 Бактеріологічне ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3 Хіміко – токсикологічне ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 Гістологічне ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

( дані лабораторних досліджень, які служать для підтвердження діагнозу або для диференційованого діагнозу; беруть із звітів про лабораторні дослідження патологічного матеріалу або ж експертного висновку)

V. Попередній діагноз____________________________________________

________________________________________________________________

VІ. Остаточний діагноз___________________________________________

_________________________________________________________________

VІІ. Побічний діагноз_____________________________________________

_________________________________________________________________

VІІІ. Супутні хвороби_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІХ. Закінчення хвороби___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Х. Перебіг хвороби та лікування

Дата Темпе-ратура Пульс Дихання Перебіг х-би (клінічні ознаки) Лікування, дієта, режим утримання
Ранок вечір Ранок вечір Ранок вечір Самі важливі , які вра-ховують у діагностиці. Дуже конкретні. Дуже коротко Ті рекомендації по утриманню та годівлі чи експлуатації, які Ви, як спеціаліст рекомендуєте створити пацієнту для його ви-здоровлення. Дуже коротко. Ліки у вигляді рецепта – Rp.:
Р В Р В Р В

Сторінок вибираєте скільки вам потрібно, тобто продовжуєте схему

ХІ. Епікриз ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розкрити хворобу за схемою:

1. Визначення хвороби. Дати загальну характеристику хвороби і проаналізувати форму прояву хвороби в даному випадку ( конкретно цьому випадку).

2. Етіологія хвороби. вказати причини взагалі і дати аналіз сприятливих причин, які зумовили виникнення хвороби конкретно в даної тварини.

3. Описати патогенез захворювання на основі літературних джерел, а потім розвиток хвороби у даної тварини. Пояснити виникнення симптомів. Розкрити механізм пат. процесу і характер змін функцій у хворого. У випадку загибелі тварини з’ясувати, які особливі ураження негативно вплинули на перебіг хвороби і завадили видужанню.

4. Описати характерні ознаки хвороби, відзначити найбільш важливі клінічні симптоми, виявлені при дослідженні тварини ( при перкусії, аускультації, пальпації, огляді і послідуючому спостереженні). Що встановлено при лаб.досл., якщо такі проводилися. Особливо якщо отруєння.

5. Обґрунтування лікування. Вказати лікування, яке застосовували при даному захворюванні у даної тварини, навести план лікування, обґрунтувати необхідність застосування даних способів лікування. Вказати, що було самим ефективним, а які ліки і способи дії не дали, або ж були менш дійовими.

6. Висновок при закінченні лікування. Повідомити чим закінчилося лікування, порадити як поводитися з твариною надалі, дати рекомендації щодо профілактики даної хвороби. Якщо тварина загинула – скласти протокол патологоанатомічного розтину і порівняти з даними клінічного дослідження. Обов’язково підписати історію хвороби!

Використана література ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Підпис куратора:

(того, хто лікує тварину - фельдшер або лікар)

Додаток 3

ПРОТОКОЛ

Розтину трупа тварин

20 р. місяця дня. Село сільрада ___________

район область Розтин проводив __________

_________________________________________________________________

в присутності _____________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Загальні відомості: стать вік масть і відмітини _________

Інвентарний № ______________ Кому належить тварина ________________

_________________________________________________________________

Вгодованість тварин до захворювання ________________________________

(в порівнянні до рівноцінної тварини тварини стада) і її маса кг. Вгодованість тварин, що загинула на день розтину трупа ________________

(для коней вказати висоту в холці)

і її маса кг.

Коли захворіла тварина ____________________________________________

Коли і кому заявлено про хворобу ___________________________________

_________________________________________________________________

Дата і № реєстрації в амбулаторному журналі _________________________

_________________________________________________________________

2. Клініко-анамнестичні дані ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чи мало місце в господарстві порушення ветеринарно-зоотехнічних правил і в чому вони виявились ____________________________________________

_________________________________________________________________

Клінічний діагноз _________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Чи було розпорядження ветспеціалістів про вимушений забій тварин і чому воно не виконано _____________________________________________

4. Патологоанатомічні дані:

а) зовнішній вигляд трупа __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) грудна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в) черевна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

г) інші органи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

д) патологоанатомічний діагноз ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

е) відмітки про посилання матеріалу на дослідження і результати лабораторного дослідження _________________________________________

_________________________________________________________________

5. Висновки

а) причини, що викликали захворювання тварин: _______________________

_________________________________________________________________

б) причина, що викликали загибель або доріз тварини: __________________

_________________________________________________________________

в) з чиєї вини виникло захворювання або загибель тварини і в чому вона виявилась ________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Особливі відмітки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ПІДПИСИ:

1. Лікар(фельдшер) _________________(____________)

ветеринарної медицини

2. _______________________________(____________)

3. _______________________________(____________)

4. _______________________________(____________)

5. _______________________________(____________)

Додаток 3

ПРОТОКОЛ

Розтину трупа тварин

20 р. місяця дня. Село сільрада ___________

район область Розтин проводив __________

_________________________________________________________________

в присутності _____________________________________________________

_________________________________________________________________

1. Загальні відомості: стать вік масть і відмітини _________

Інвентарний № ______________ Кому належить тварина ________________

_________________________________________________________________

Вгодованість тварин до захворювання ________________________________

(в порівнянні до рівноцінної тварини тварини стада) і її маса кг. Вгодованість тварин, що загинула на день розтину трупа ________________

(для коней вказати висоту в холці)

і її маса кг.

Коли захворіла тварина ____________________________________________

Коли і кому заявлено про хворобу ___________________________________

_________________________________________________________________

Дата і № реєстрації в амбулаторному журналі _________________________

_________________________________________________________________

2. Клініко-анамнестичні дані ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Чи мало місце в господарстві порушення ветеринарно-зоотехнічних правил і в чому вони виявились ____________________________________________

_________________________________________________________________

Клінічний діагноз _________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Чи було розпорядження ветспеціалістів про вимушений забій тварин і чому воно не виконано _____________________________________________

4. Патологоанатомічні дані:

а) зовнішній вигляд трупа __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

б) грудна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

в) черевна порожнина ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

г) інші органи ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

д) патологоанатомічний діагноз ____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

е) відмітки про посилання матеріалу на дослідження і результати лабораторного дослідження _________________________________________

_________________________________________________________________

5. Висновки

а) причини, що викликали захворювання тварин: _______________________

_________________________________________________________________

б) причина, що викликали загибель або доріз тварини: __________________

_________________________________________________________________

в) з чиєї вини виникло захворювання або загибель тварини і в чому вона виявилась ________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Особливі відмітки:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ПІДПИСИ:

1. Лікар(фельдшер) _________________(____________)

ветеринарної медицини

2. _______________________________(____________)

3. _______________________________(____________)

4. _______________________________(____________)

5. _______________________________(____________)

Додаток 4

АКТ
228554824.html
229554824.html
230554824.html
231554824.html
232554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™