ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Слово вчителя.

- Діти, наш сьогоднішній урок надзвичайно цікавий. Ми побуваємо на лісовій галявині, познайомимося з рослинами які там ростуть, з тваринами, яких можна там зустріти. Деяких ми з вами вже назвали. Це герої нашої казки, яких можна побачити на лісовій галявині.

IV. Опрацювання нового матеріалу.

1. Слухання казки «Колобок» (в записі).

2. Перевірка первинного сприймання.

- Хто дійові особи казки?

- Хто спік Колобка?

- На чиє прохання?

- Де достигав Колобок?

- Кого першого зустрів головний герой казки?

- Продовжить розповідь про пригоди Колобка.

За схемою, вміщеною на першому форзаці підручника, учні відтворюють події наступних пригод колобка.

3. Словникова робота.

1) Пояснити значення слів (хижка, призьба)

2) Прочитайте двоскладові слова.

3) Прочитайте дії Колобка та Баби.

4. Читання уривків казки мовчки.

5. Фізкультхвилинка.

Забавлялись зайченята, (встають, руки піднімають вгору)

Виглядаючи маму і тата. (руки на поясі, повертаються праворуч-ліворуч)

Ось так лапку до лапки. (плескають в долоні)

Ось так шапку до шапки. (руки піднімають до голови)

Ось так — вусом потрусили.(хитають головою)

Так — так — так! (стрибають на місці).

6. Бесіда за змістом прочитаної казки.

- У якій послідовності з’являються герої казки?

- З ким розмовляла Бабуся?

7. Робота над складанням діалогу (робота в парах)

- Як називається розмова двох і більше осіб? (Діалог)

- Давайте складемо діалог між героями нашої казки.

Діти складають діалоги (Дідусь – Бабуся, Колобок – Зайчик, Колобок – Вовк, Колобок – Ведмідь, Колобок – Лисичка)

8. Диференційоване завдання за ступенем складності і ступенем самостійності. (зошит з розвитку зв’язного мовлення стор. 34 завд.4)

Одна група виявляє пропущені відповіді і закінчує казку. Інша група самостійно добирає речення для розмови двох героїв казки.

9. Виразне читання діалогів, обговорення та редагування.

10. Гра «Актори». Розіграйте казку «Колобок».

11. Фізкультхвилинка.

Петрик йшов, йшов, йшов (крокують на місці)

І суницю знайшов. (нахиляються вперед)

З’їв і далі пішов. (імітація рухів, які виконує хлопчик)

Петрик йшов, йшов, йшов

І горішок знайшов.

Підняв і далі пішов.

Петрик йшов, йшов, йшов

І грибочок знайшов.

Поклав у кошик

і додому пішов. (сідають за парти)

12. Презентація думок «Мозковий штурм», «Мікрофон».

- А зараз кожен із вас у мікрофон повинен висловити свою думку.

Презентація думок.

Завдання

- Дайте відповідь на питання

- Чому звірі хотіли з’їсти Колобка?

- Кого ще ми можемо зустріти на лісовій галявині?

- Чи могли б вони з’їсти колобка?

13. Розповідь з елементами бесіди.

- Всім звірям потрібна їжа. Усі звірі в літку та восени намагаються добре відгодуватися. Вони накопичують запаси жиру. Навіщо це їм?

14. Робота з підручником.Самостійно опрацювати статті підручника стор. 60-61.

15. Групова робота.

І група. Як готується до зими їжак?

ІІ група. Як готується до зими білка?

ІІІ група. Як готується до зими зайчик?

Презентація результатів.

І група. Їжак літом і осінню багато їсть. Він нагулює жир, який відкладається під шкірою. Його має вистачити на зимовий сон. Пізньої осені їжаки готують собі кубельце з опалого листя під корінням дерев, зариваються у нього, і згорнувшись клубочком, впадають у зимову сплячку.

ІІ група. Білка восени запасає на зиму корм. Вона в дуплах ховає горіхи, шишки, жолуді, розвішує і сушить гриби на гілках дерев. Іноді у білчиних запасах буває до 3 кг горіхів.

ІІІ група. Полохливі зайці на зиму їжі не запасають. Вони тимчасово з лісу перебираються на поля. Їх лякає шарудіння опалого листя в лісі. Восени вони на полях ласують листям капусти, морквою, буряками. Восени заєць линяє, змінює хутро на більш густе і світліше. Воно тепліше. А ще, зайчик буде непомітним на снігу.

Висновок.

Отже, восени звірі готуються до зими. Вони нагулюють жир, линяють. Одні запасають корм, інші – готують місце для зимової сплячки.

16. Фізкультхвилинка.

Тут трава росте висока ,

Тут стежинонька вузька.

Вище руки, вище ноги —

Не проста у нас дорога.

А тепер ідемо боком —

Із підскоком, із підскоком.

Походили на носочках,

А тоді на п'ятах.

Випростали добре спини

І звели лопатки.

17. Робота в парі.

Робота в зошитах з друкованою основою (зошит «Друга природи» стор. 17 завд. 1, 2).

18. Робота з картиною.

1) Розгляньте репродукцію картини «Лісова галявина» (підручник Образотворче мистецтво стор. 8.)

2) Назвіть одним словом все, що ви бачите на картині.

3) Асоціативний кущ.

Природа (жива, нежива, рослини, тварини, людина, сонце, повітря, грунт, вода).

19. Природнича задача.

Що спостерігається, якщо на галявині зникне вода?

Наведіть приклади ланцюгів живлення, які можливі на нашій галявині. (робота в парах)

20. Створення композиції «Лісова галявина». (Робота в групах)

- Давайте створимо власну лісову галявину.

Перша група. Намалювати е6лементи неживої природи лісової галявини.

Друга група. Намалювати елементи живої природи, яка може розміститися на лісовій галявині.

- Ми розмістимо їх на великому листку паперу.

Практична діяльність дітей.

V. Рефлексія.

Рефлексивний екран.

- Висловіть свою думку про урок, вибираючи початок фрази із рефлексивного екрану на дошці:

Сьогодні я дізнався…

Було цікаво …

Було важко …

Я зрозумів, що …

Тепер я можу …

Я навчився …

Я зміг …

Слово вчителя.

Мені було приємно сьогодні з вами працювати. Ви всі старались, ви всі молодці. Дякую вам. А на згадку кожному із вас наша галявина дарує маленькі сонечка, на яких, в знак вдячності за працю, написані побажання. Ви їх прочитаєте коли розгадаєте кросворди.

Література

1. Науменко В.О. Літературне читання : укр.. мова для загально-освітн. навч. закл. З навчанням укр. мовою: підруч. Для 2 кл./ Віра Науменко. – К.: Генеза 2012- 160 с.:іл.

2. Клименчук С.Л. Зошит з розвитку мовлення : 2 клас/ С.Л.Клименчук, А.А.Чикваная. – К.: Грамота, 2015.-64 с.

3. Калініченко О.В. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 кл. / О.В.Калініченко, В.В.Сергієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.-144 с.

4. Грущинська І.В. Природознавство : підруч. для 2 кл. / І.В.Грущинська .-К.:Видавничий дім «Освіта», 2012.-160 с. :іл.

ВИСНОВКИ

Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога . Інтегрований урок стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу учнів, такий урок дає можливість підводити дітей до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки. Тому наша мета була розробити вимоги до проведення уроків у початковій школі.

З метою покращення якості проведення уроку, підвищення рівня знань учнів пропонуємо вимоги до проведення інтегрованих уроків.

Серед загальних вимог, яким повинен відповідати якісний інтегрований урок, виділяють наступні:

1. Використання нових досягнень науки, передової педагогічної практики, побудови уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.

2. Інформація на уроці оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил.

3. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з врахуванням їх інтересів здібностей і потреб.

4. Зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів.

5. Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.

6. Логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної діяльності.

7. Ефективність використання педагогічних засобів.

8. Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів.

9. Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності.

10. Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати об’єм знань.

11. Ретельна діяльність, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок, направлений на досягнення триєдиної мети. З урахуванням цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.

До дидактичних (навчальних) вимог відносяться:

- чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;

- раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб;

- раціональне поєднання різноманітних форм і методів;

- творчий підхід до формування структури уроку;

- забезпечення оперативного зворотного зв’язку.

Виховні вимоги до інтегрованого уроку включають:

- визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок;

- постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей і змісту навчальної роботи;

- формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності, самостійності, уважності, чесності, колективізму та ін;

- увага і гуманне відношення до учнів, до тримання вимог педагогічного такту, співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах.

До розвивальних вимог відносяться:

- формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і активності;

- вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;

- проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні, стимулювання нових якісних змін у розвитку.

Таким чином, ми переконалися, що внаслідок врахування класифікації, дотримання технології проведення інтегрованих уроків забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу.

Список використаних джерел

1. Акімова Т.А. Попередній розподіл навчальних посібників ІІ Рідна школа. – 1991 - №11

2. Баженова Н.А. Педагогічний пошук –м. Просвіта, 1989. – 300с.

3. Балютіна К.О. Педагогічні проблеми гуманізації початкової освіти та шляхи їх вирішення ІІ Початкова школа. – 1999 - №10с.46 – 49.

4. Баранов С.П. Педагогіка. –К,: Либідь. 1991 – 350с.

5. Бахарева Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведческой основе, М. -1992 -151с.

6. Боровой В.О. и не только игра ІІ народное образование. -1994 - №2. – с. 12 – 16.

7. Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та мовлення ІІ Початкова школа – 1996. - №6. – с.11- 14

8. Василюк А.М. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті ІІ Рідна школа – 1999. - №3. – с.78 – 79.

9. Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з рідної мови й читання. ІІ Початкова школа – 1994. - №6 –с.8 – 11.

10. Вахтеров В.О. Психологія мистецтва. – К., 1998 – 315с.

11. Бап’юк Г.В. Нестандартні завдання з математики ІІ Початкова школа. – 1991 №12. – с.34 – 36.

12. Державна національна програма «Освіта» (України ХХІ століття): Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993р. №196 – к.: Райдуга. 1994 – 61с.

13. Доренська Л.І. Нестандартні заняття з трудового навчання школа. – 1992. - №1. – с.29 – 33.

14. Дубинчук О.С. Орієнтуймося на нові тенденції математичної освіти ІІ Рідна школа. – 1998. - №9. – с. 9 – 12

15. Закон України «Про освіту» Підписаний президентом України 23 березня 1996року. – К. Генеза. 1996. – 37с.

16. Зінзура А.М. Нові підходи в навчально виховній роботі. ІІ Початкова школа. 1995. -. №10 - 11. – с. 23-24.

17. Ільченко В.Р. Мислення учнів школи майбутнього ІІ Постметодика. – 1996. №2. – с. 22.

18. Єфремов С. Українознавство. К.: 1920 - с.3.

19. Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу в школі ІІ Рідна школа. – 1999. - №3. – с.54 – 67.

20. Каменський Я.Л. Учителю о псиихологии детей шестилетнего возраста. – м. Просвещение. 1988. – 250с.

21. Калягін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання ІІ Початкова школа.- 1990. - №9 – с. 28 – 31.

22. Комар О.А., Лобановська О.М., Лаптєва Л.Ф. Проводимо інтегровані уроки ІІ Початкова школа – 1996. - №1. – с. 16 – 18.

23. Каменський Я.А. Велика дидактика. – К.: Радуга. 1955 – 420с.

24. Кондратюк А.П. Педагогіка. – К.: Вища школа. 1986. – 200с.

25. КононенкоП.Т. Костенко Т.П.Матеріал до основних проблем базового змісту навчання інтегрованого курсу. «Українознавство» ІІ Початкова школа – 1995. - №1- с. 37 – 41.

26. Константинов М.О. Смирнов Б.З. Історія педагогіки. К; «Радянська школа», 1970 – 260 с.

27. Кузин Л.А. Методика преподавания изобразительного искуства в школе – М., 1994. – 160с.

28. Кузин Л.А. Психология искуства. М., 2000., 230с.

29. Лактай Л.К. Нестандартний урок ІІ Початкова школа. -1992. №3. – 31 с.

30. Лисенко Г. Інтегрований урок вивчення правил дорожнього руху ІІ Початкова школа. – 1999 №2 – с. 14 – 17.

31. Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв’язків на заняттях ІІ Початкова школа. – 1998. - №10 – с. 14 – 17.

32. Пастушенко Р. Загальна історична освіта: необхідні якісні зміни ІІ Рідна школа. 1999 - №3. – с.8 – 11.

33. Побірченнко Н. Інтеграція економічних знань у початковій школі ІІ Початкова школа. 1999. - №7 – с. 22 – 24

34. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки ІІ Рідна школа – 1997. - № 8. с. 27 – 32

35. Савченко О.Я. вимоги до якості педагогічної освіти ІІ Початкова школа. – 1995 - №1 – с. 4 – 7.

36. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків ІІ Початкова школа. – 1992. - №1 с. 2 – 9.

37. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – Х. : Освіта. 1993. – 225с.

38. Светловичная Н.К. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении ІІ Народное образование. – 1985г. №7 с. 7 – 11

39. Титароенко Н. Уроки творчості серед природи. ІІ Початкова школа. – 1998. №6 с. 40 – 42.

40. Скрипненко Н.Ф. Концепсія літературна Освіта. К. 1993. – с. 7

41. Шпак В.Ю. Митник О.А. Народження нестандартного уроку ІІ Початкова школа. – 1997. - №2 – с. 8 – 13.

42. Юсипчук С.В. Нова методика уроку ІІПочаткова школа. – 1995. - №1. – с. 59 – 60.

43. Якилянск В.Ф. Інтеграція математичної та природознавчої освіти. ІІ Рідна школа. – 1999. - №3. с. 55 – 56.

44. Асимов М.С., Турсунов А. Сучасні тенденції наук / / Питання філософії. -1981 .- № 3 .- С. 57-69

45. Бахарєва Л.М. Інтеграція навчальних занять у початковій школі на краєзнавчої основі. / / Початкова школа.-1991 .- № 8 .- С. 48-51.

46. Берталанфі Л. Загальна теорія. Дослідження із загальної теорії систем. -М.: Прогрес .- 1969 .- С.520

47. Блауберг І.В., Юдін Е.Г. Становлення і сутність системного підходу. -М., 1973

48. Боярчук В.Ф. Міжпредметні зв'язки в процесі навчання. - Вологда, 1988, -202 с.

49. Ващенко В. Інноваційність та інноваційна освіта. / /-М., 2000 .- "Вісник вищої школи" № 6, 23 с.

50. Державні стандарти початкової освіти Р.К. / Алмати-1998 .- С.95, 151,161,185.

51. Герасимова М.М. Об'єднаний урок читання і російської мови. / / Поч. школа.-1991 .- № 2-18-20.

52. Грищенко Н.В. Інтегровані уроки - один із засобів прищеплення інтересу до навчальних предметів / / Початкова школа. -1995 .- № 11.-С. 21-28

53. Груздева Н.В. Інтеграція як методологічний і дидактичний принцип (на прикладі шкільного природничо-наукової освіти). Гуманістичний потенціал природничо-наукової освіти. / .- СПб., 1996 .- С. 70-80.

54. Данилюк А.Я. Навчальний предмет як інтегрована система / / Педагогіка. .- 1997 .- № 4.-С. 24-28.

55. Дік Ю.І., Пінський А.А. Усанов В.В. Інтеграція навчальних предметів / / Радянська педагогіка .- 1987 .- № 9.-С.42-47.

56. Ібраева А. Про формування іншомовних умінь і навичок в шкільній практиці засобами міжпредметних .- М., 1989р.

57. Історія педагогіки: Підручник для студентів пед. інститутів. / Н.А. Константинов, Є.М. Мединський, М.Ф. Шабаева,-5-е вид., Доп. і перераб. - М.,Просвітництво .- 1982.-447с.

58. Коменський Я.А. Вибрані педагогічні твори: у 2-х томах. Т.1-М. Педагогіка .- 1982. - 656с.

59. Конишева Н.М. Художньо-конструкторська діяльність молодших школярів у системі інтегративної педагогіки. / / Поч. школа. - 2000 .- № 3. - С. 43.

60. Концепція державної політики в галузі освіти. / / - Казахстанська правда.-1995 .- 1 вересня.

61. Куденко Н.І.. Інтегрований урок читання і музики. / / Поч. школа. - 1995. - № 1 .- С. 13-15.

62. Кузнєцова Н.Є., Шаталов М.А. Проблемне навчання на основі міжпредметних інтеграції. -СПб.: Освіта, 1998 .- 47 с.

63. Куписевич Основи загальної дидактики. -М.: Вища школа, 1986 .- 368 с.

64. Ляліна В.М. Інтегровані уроки - один із засобів розвитку інтересу до навчальних предметів. / / Поч. школа. - 1995. - № 11.-С. 21-25.

65. Майорова М.Л. Інтегроване застосування літературного матеріалу на уроках природознавства / / Поч. школа. -1999 .- № 12 .- С. 60-61.

66. Максимова В.Н. Інтеграція освіти як науково-педагогічна проблема / / Проблеми інтеграції в природничо освіті. Ч.2-СПб., 1994 .- С.9-11.

67. Максимова В.Н. Міжпредметні зв'язки в навчальному процесі досконалої школи. - М.: Просвещение, 1987 .- 160 с.

68. Мельник Е.Л. Корожнева Л.А. Інтегроване навчання в початковій школі: Теорія і практика. - СПб.: КАРО, 2003.-192 с.

69. Мельник Е.Л. Корожіева (Ісаєва) Л.А. Інтегровані уроки в початковій школі. Петрозаводськ, 1995 .- С. 78.

70. Михайлова Л.Я. Театр після театру. / / Поч. школа. - 1995 .- № 3 .- С.33-35

71. Модишевская Г.І. Нестандартні форми роботи з дитячою книгою. / / Поч. школа.-1995. - № 7-8 .- С. 9-13.

72. Неусипова Н.М. Робота над мовними поняттями на інтегрованому уроці. - М.: 1981.-191 с.

73. Никитюк Б.А. Інтеграція знань в науках про людину. М.: Спорт Академ. Прес, 2000 .- 440 с.

74. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів. / К.К. Бабанський, В.А. Сластенін, Н.А. Сорокін. 2-е вид., Доп. і перераб. - М.: Просвещение, 1988 - 479 с.

75. Попова О.І. Елементи інтегрування на уроках читання. / / Поч. школа. -1990 .- № 9. -С. 17-22.

76. Світловська М.М. Про що треба пам'ятати, навчаючи молодших школярів ...// Нач. школа. - 1988 .- № 8 .- С.2-5.

77. Тализіна Н.Ф. Управління процесом засвоєння знань. М.: Педагогіка, 1975.-301 с.

78. Тикунова Л.І. Початкового навчання - високий якісний рівень. / / Поч. школа. - 1988. - № 8 .- С. 2-8.

79. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні праці: У 8-ми т. Т.6 - М.: Педагогіка, 1978. - 508 с.

80. Федорець Г.Ф. Проблема інтеграції в теорії та практиці навчання. Л.: РГПУ, 1989 .- 94 с.

81. Хміль Н.Д. Педагогічний процес в загальноосвітній школі, А - А: Мектеп, 1984. -С.252.

82. Хрестоматія з історії радянської школи і педагогіки. / Под ред. Алексєєва О.М. - М.: Просвещение, 1972. - 478 с.

83. Чернова Г.Б. Інтеграція навчальних занять на краєзнавчої основі. / / Поч. школа. - 2000 .- № 7. -С. 10

84. Акишина А.А. Ігри на уроках російської мови. - М: Російська мова, 1990. - 165 с.

85. Шабаліна З. / / На шляху оновлення початкової школи / / Поч. школа. - 1989. - № 7. - С. 78-79.

86. Арцишевська М. Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти // Шлях освіти. - 2000. - №3. - С.16-20.

87. Гончаренко С., Мальований Ю. Інтегроване навчання: за і проти // Освіта. - 1994. - 16 лютого.

88. Арцишевська М. Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти // Шлях освіти. - 2000. - №3. - С.16-20.

89. Гончаренко С., Мальований Ю. Інтегроване навчання: за і проти // Освіта. - 1994. - 16 лютого.

90. Колягін Ю.М. Про інтеграції навчання і виховання у початковій школі / / Поч. школа. -1989 .- № 3. -С. 52-53

91. Ресурси мережі Internet

92. Зінзура А.М. Нові підходи в навчально виховній роботі. ІІ Початкова школа. 1995. -. №10 - 11. – с. 23-24.

93. Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з рідної мови й читання. ІІ Початкова школа – 1994. - №6 –с.8 – 11.

94. Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та мовлення ІІ Початкова школа – 1996. - №6. – с.11- 14.

95. Калягін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання ІІ Початкова школа.- 1990. - №9 – с. 28 – 31.

96. Комар О.А., Лобановська О.М., Лаптєва Л.Ф. Проводимо інтегровані уроки ІІ Початкова школа – 1996. - №1. – с. 16 – 18.

97. Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв’язків на заняттях ІІ Початкова школа. – 1998. - №10 – с. 14 – 17.

98. Пастушенко Р. Загальна історична освіта: необхідні якісні зміни ІІ Рідна школа. 1999 - №3. – с.8 – 11.

99. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки ІІ Рідна школа – 1997. - №8. с. 27 – 32

100. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків ІІ Початкова школа. – 1992. - №1 с. 2 – 9.

101. Антонов Н. С.Інтеграційна функція навчання. – К.: Освіта, 1989. – С.304.

102. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива // Початкова школа. – 2002. – № 5. – С. 5 – 6.

103. Бахарєва Л.М. Інтеграція навчальних занять у початковій школі / / Початкова школа.-1991 .- № 8 .- С. 48-51.

104. Бахарєва Л.М. Інтеграція уроків в початковій школі / / Поч. школа. - 1991 .- № 8 - С.55-57.

105. Данилюк А.Я. Навчальний предмет як інтегрована система / / Педагогіка. .- 1997 .- № 4.-С. 24-28.

106. Звєрєв І.Д., Максимова В.М. Міжпредметні зв'язки в сучасній школі - М., Педагогіка .- 1977 .- 178 с.

107. Савченко О.Сучасний урок у початкових класах. – К.: Магістр - S, 1997. – С. 89 – 90

108. Боярчук В.Ф. Міжпредметні зв'язки в процесі навчання. - Вологда, 1988, -202 с.
277554824.html
278554824.html
279554824.html
280554824.html
281554824.html
    PR.RU™