ІІ. Робота психолога закладу з педагогічним персоналом та батьками.

1. Санникова О.П. Феноменология личности. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.

2. Бодалева А.А. Психологические условия педагогического общения // Психология педагогического общения / Сб. научных трудов. – Кіровоград: КГПИ, 1991. – Т. 1. – С. 4-14.

3. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка педагога к общению с учащимися. К.: Вища шк., 1988. – 112 с.

4. Зуєв І.О. Навчальні стилі. Експрес-методика та рекомендації педагогам. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.16-20.

5. Чернобровкин В.М., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 1 – с.5-20.

6. Чернобровкин В.М., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов. Оценочные таблицы // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 2 – с.17-25.

7. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів. Психологічний аспект. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 (див. також №4. – с.16-22.

8. Манцевич В.Ф., Козенчук Н.А. Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.9-11.

9. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів (див. також №1. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.12-13.

10. Мінько Т.В. Емпатія як умова розвивального впливу в між особистісних стосунках. Методичні рекомендації для практичних психологів та вчителів. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 2 – с.19-21.

11. Юрченко В.І. Дослідження особливостей „Образу-Я” майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту „Двадцять тверджень самоствердження”. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 5-7.

12. Хаєт Л.Г. Професійно орієнтований асоціативно-малюнковий тест фрустрацій них реакцій. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.51-54.

13. Черный Е.В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №3 – с.1-3.

14. Болтівець С.І. Сучасний стан розробленості педагогічної гігієни. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №2 – с.54-66.

15. Болтівець С.І. Формування психогігієнічної позиції педагога. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.45-48.

16. Болтівець С.І. Якість психічного здоров’я: педагогічні критерії, прогнозування. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.62-66.

17. Савчук Н.А. Діагностика особистісно-характеріологічних особливостей вчителів загальноосвітніх шкіл. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №11 – с.78-80.

18. Вірна Ж.П., Івашко О.Є. Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.74-78.

19. Калошин В.Ф. Як подолати стрес у педагогічній діяльності . // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.58-67; №9 – с.60-66.20. Винославська О.В. Зміст моделі психолого-управлінського консультування працівників навчальних закладів з проблеми ефективної між особистісної взаємодії. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №3 – с.1-4.

21. Страцинська І.А. Психологічний супровід освіти /Завуч № 3 (261. , січень 2006 р. - С. 8-10.

22. Коваленко О.Г. Емоційні аспекти педагогічного спілкування // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10; (Закінчення. №11 – с.38-41.

23. Савенкова Л.О. „Комунікативна атака” у формуванні навичок педагогічного спілкування // Педагогіка і психологія. – 1998. - № 4. – С. 100-106.

24. Заброцький М. М. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 31-34.

25. Пріснякова Л. М. Інноваційна поведінка учасників освітнього простору. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №9 – с.1-5.

26. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 712 с.

27. Сціборовська Н. Аналіз факторів формування моральних взаємовідносин у педагогічному колективі // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.130-133.

28. Заика Е.В. Развитие внутреннего плана действий. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.38-40.

29. Розов В.І. Психологічна діагностика адаптивних здібностей до стресу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №11 – с.41-47.

30. Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 288 с.

31. Солошенко Д.В. Экстренная психологическая помощь. Консультирование. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.17-38; 2003 – №1 – с.61-66.

32. Мак-Кей М., Роджерс П., Мак-Кей Ю. Укрощение гнева. – СПб.: Питер Пресс, 1997.–352 с.

33. Свияш А.Г. Разумный мир. Решаем проблемы. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

34. Штепа О.С. Тренінг „Актуалізація особистісної зрілості” (Початок. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.42-46; №3 – с. 48-61; (Закінчення. №4 – с. 22-36.

35. Колісник О.П. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.12-18.

36. Мороз Л.І. Теоретичне та прикладне обґрунтування алгоритму складання програми тренінгу професійно-психологічного спрямування // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.7-10.

37. Горностай П.П. Консультативний практикум // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №5 – с.43-49; №6 – с.16-27; №7 – с. 10-20; №8 – с. 35-42; №10 – с. 24-32; (Закінчення. №11 – с. 4-17.

38. Мороз Л.І. Засоби досягнення передбачуваних змін особистості учасника професійно-психологічного тренінгу // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.48-51.

39. Іваник Г.С. Особливості психокореційного впливу на розвиток позитивного мислення старшокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.19-23.

40. Практикум. Як вийти зі стресу? // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 2 – с.34,39.

41. Розов В.І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок. №8 – с.24-27; № 11 – с. 17-21.

42. Мартинюк І. А. Техніки тілесно-орієнтованої терапії у корекції емоційних станів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 60-63.

43. Скворцов С.Ю., Зайва О.О. Методика дослідження стилю гумору (HSQ. та шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання (CHS. : опис, адаптація, застосування. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 31-33.

44. Кушнірук Т.Д. Подолання конфліктності серед педагогів [див. також соц.-пс. тренінги спілкування] // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 9 (див. також: №№ 6,7,8, 10. – с. 38-42.

45. Крыжановская Ю.С., Третьяков В.П. Граматика общения. – М.: Смисл: Академический проект, 1996. – 276 с.

46. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М.: Ропедагентство, 1995. – 108 с.

47. Кушнірук Т.Д. Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 1 – с.24-25.

48. Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки: заочна школа [див.: Тест-вправа „Ідеальний підлеглий очима керівника”] // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 8 (див. також: № 5,6,7 . – с.35-37; 1998 – № 9 – с. 43-46; ... (Продовження. Розділ 2. Конфлікти // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 – с.22-24; 1999 – № 3 – с.29-31; 1999 - № 5– с.30-33; (див. також №7,8. ... 2000 - № 2 – с.26.

49. Кэмпбелл Д.Т. Социальные диспозиции индивида и их групповая функциональность: эволюционный аспект / Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М., 1979. – С. 76-102.

50. Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблемы объективных детерминант межличностного конфликта в группе //Вестн. Моск.ун-то – Сер. 14. – Психология. – 1977. - №4. – С. 23-32.

51. Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

52. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Совершенство, 1998.– 208 с.

53. Джонсон Д.В. Удосконалення вміння спілкуватися // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.18-35.

54. Торн К., Маккей Д. Трениг. Настольная книга тренера. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с.

55. Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.52-63.

56. Рэйс Ф., Смит Б. 500 лучших советов тренеру. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

57. Матвійчик О.С., Саханюк С.А. Скарбничка тренера. На допомогу психологу-початківцю // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9; (Закінчення. №11 – с. 18-20.

58. Кисляк О.П., Нагорна І.І. Діагностика Я-концепції: адаптація тесту „Тенессійська шкала Я-Концепції” // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №12 – с. 55-58; (Закінчення. №1 – с. 11-14.

59. Шевякова Є.В. Взаєморозуміння всупереч суб'єктивним уявленням співрозмовників один про одного. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 77-80.

60. Паркер Г., Кропп Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

61. Серкіс Ж.В. Про організаційну культуру закладу освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.4-9.

62. Жорнова О.І. Готовність до прийняття гуртових переживань у контексті соціокультурної нормативності (обговорення методики „Оплески в гурті”. Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.69-70.

63. Філіппова І.Ю. Між культурна комунікація: психологічний дискурс // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.9-11.

64. Волинець А.Г. Школа діалогу культур (нарис теорії і практики. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №8 – с.21-26.

65. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений – М., 1990.

66. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / Пер.с нем. – М.: Генезис, 2002. – 400 с.

67. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. / Пер.с нем. – М.: Генезис, 2000. – 256 с.

68. Філіппова І.Ю., Матвійчик О.С. Мобінг як психолого-педагогічна проблема // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.74.

69. Харченко С.В. Особливості спілкування чоловіків та жінок // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.12-15.

70. Капацина А.О. Тренинг для начинающих руководителей // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.30-36.

71. Васьківська С. В. Засоби особистісної презентації та робота з ними. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №7 – с. 13-22; № 8 – с. 16-22.

72. Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організації // Психологія і суспільство – 2004 – №2– С.5-29.

73. Страцинська І.А. Ціннісні орієнтири самовдосконалення людини /Директор школи. Україна - 06'2007 р. - с. 27-33.

74. Страцинська І.А. Група як засіб і форма розв'язання проблем у професійній діяльності педагогів. //Психолог, 2012 - №24 – с.4-8.

75. Дусавицкий А.К. Психология личности в социальном измерении. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.1-3.

76. Горностай П.П. Психодіагностична методика „Локус рольового конфлікту”. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.36-38.

77. Булка Н.І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.43-53.

78. Камероу Дж., Баргер Н., Кирби Л. Ваш психологический тип и стиль работы – Пер.с англ. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 224 с.

79. Пащенко М.І. Методи діагностики і розвитку комунікативних вмінь і навичок. Методичні рекомендації (див.: Визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію: Тест К. Томаса. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 9 – с.9-12.

80. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики – М.: ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 1998. – 512 с.

83. Домнич Т.М. Опитувальник на визначення механізмів захисту (LSI, 8 механізмів захисту, психоеволюційна теорія емоцій Р. Плутчика. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.18-21.

84. Маслоу А.Г. Мотивация и личность – СПб: Евразия, 1999. – 478 с.

85. Шамшурин А.Г. Проблемы интерпретации результатов диагностики характера по методике Шмишека. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.54-57.

86. Мазур А.В. Страх як психологічна проблема особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №3 – с.25-28.

87. Мілютіна К.Л. Страх відокремлення. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – С.14-15.

88. Климчик В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №10 – с.52-59.

89. Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.59-65.

90. Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.55-58.

91. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. – М.: ПЭР СЭ, 2001. – 511 с.

92. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту / Карамушка Л.М. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

93. Сколоздра М., Байцар Р. Роль особистості у професійній діяльності// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с. 132-137.

94. Цветкова Т.К. Повышение культуры педагогического общения // Вопросы психологи. – 1990. - №2. – С. 176-177.

95. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації (закінчення. . // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 (див. також №1. – с.13.

96. Колісник О.О. Смисловий діалог в педагогічному процесі // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.62-64.

97. Шлімакова І.І. Культура інтерактивної взаємодії педагогічного спілкування в екопсихологічному контексті. //Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8– с. 18-23.

98. Філіппова І.Ю. Вчити вчителя // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №4 – с. 12-18.

99. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Совершенство, 1998. – 432 с.

100. Шрагіна Л.І. Підвищення ефективності опанування наукових понять при вивченні психології // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №1 – с.21.

101. Барко В.І. Методика використання тренінгових вправ змістовного плану у підготовці управлінців. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.26-29.

102. Подляшаник В.В. Адаптаційний потенціал та професійне здоров’я особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №12 – с.71-74.

103. Норбеков М.С. Возьмись за свое здоровье, естество не терпит пренебрежения (Тесты для определения индивидуальных качеств, уровня здоровья, психологического состояния и свойств личности – С. 229-306; Уникальность системы Норбекова – С.307-315. – СПб.: Апрель, 2005. – 320 с.

104. Страцинська І.А. Особливості ціннісних пріоритетів представників соціономічних професій /І.А. Страцинська // Науковий вісник ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського (Збірник наукових праць. Спеціальний випуск: „Психологія особистості: теорія, досвід, практика” – Одеса: ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2009. – С. 97-104.

105. Трофімов Ю.Л., Напрана О.Б. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій поле залежних / поленезалежних особистостей // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.3-11.

106. Роджерс К. Путь к целостности: человекоцентрированная терапия на основе экспрессивных искусств // Вопросы психологи. – 1995. - №1 – С. 132-139.

107. Калошин В.Ф. Конформізм: сутність, причини, наслідки, шляхи подолання // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.58-61.

108. Розов В.І. Методики оцінки і самооцінки адаптивних індивідуально-психологічних властивостей особистості// Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с. 30-48; 2007 – №7 – с.14-16.

109. Гаєвська Н.В. Формування іміджу як проекцій архетипу в політичній рекламі. // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.15-18.

200. Маценко В.Ф. Технология создания имиджа. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с. 37-40 ... (Продовження. № 4 – с.37-42.

201. Вітюк О. Ю. Міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 56-59.

202. Дьяков СІ. Техніка застосування репертуарних решіток Дж. Келлі у дослідженні суб'єктності особистості . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 39-53.

203. Когутяк Н. Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель. // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.115-126.

204. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

205. Пономаренко И.Л. Проективный метод актуализации психологического запроса. (Див.: диссонанс, «Тест руки». // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.30-35.

206. Рахматшаева В.А. Граматика общения (Школа для родителей. . – М.: Сім’я и школа, 1995. – 188 с.

207. Акименко Ю.Ф. Тренінг батьківської ефективності. Програма і методика проведення. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 – с.21-28.

208. Братусь І. Програма „Школа батьківства”. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.49-50.

209. Губенко О.О., Мельничук Л.В. Інтерактивні форми роботи з батьками шестирічних першокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.36-52.

210. Сербіна Р.Г. „Групи зустрічей” для батьків проблемних учнів. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №1 – с.22-25.

211. Радченко М.І. Особливості соціально-психологічної саморегуляції сімей з „ненаучуваними” дітьми // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №3 – с. 23-27.

212. Радченко М.И. Тренинги личностного роста как метод психокоррекционной помощи родителям „необучаемых” детей (Початок. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.36-45; (закінчення. №11 – с. 47-55.

213. Ефимова И.В. Коррекционная программа по активизации смысло-жизненных ценностей и развитию помогающих отношений у жещин, испытывающих трудности с принятием состояния материнства и жизни ребенка. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.29-31.

214. Русалкіна Л.М. Материнська школа: досвід роботи Херсонського обласного ЦССМ. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.40-44.

215. Дьяченко Э.В. Тренинговое занятие адаптации к состоянию материнства // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.27-28.

216. Крукеницька О.Я Характерологічний профіль матерів гіперактивних дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 76-77.

217. Штриголь Д.В. Особистості сімейного виховання в сім'ях євангельських християн-баптистів та православних християн // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с.60-62.

218. Фелан Т.У. Воспитание без принуждения – Мн.: Попудри, 2006. – 288 с.

219. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 240 с.

220. Клименко И., Ручки на С. Экстрим-тренинг „Семья Робинзонов”. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №10 – с.49-62.

221. Старшенбаум Г.В. Как стать семейным психологом: Интерактивный учебник: Тесты, упражнения, ролевые игры. – М.: Психотерапия, 2007. – 480 с.

222. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння // Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

223. Пономаренко Л.П. Роль тренінгу батьківської ефективності у формуванні демократичної ментальності (Початок. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №11 – с.66-67; (Закінчення. №12 – с. 13-15.

224. Бондаренко З.П., ЛазаренкоВ.І. Соціально-педагогічна робота з дітьми та батьками в громаді . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.50-53.

225. Свифт К. Соскочить с крючка. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 256 с.

226. Лисенко І.П. Програма „12 кроків”. Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 13-19; №4 – с. 27-30.

227. Щербина Л.Ф. Експериментальне дослідження мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від наркотичних речовин, в умовах реабілітації на основі програми „12 кроків” // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.69-76; (закінчення. №10– с.69-76.

228. Дьяченко Е.В. Духовно-моральний розвиток особистості та корекція психозалежної поведінки. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №9 – с.5-9.

229. Москаленко В.Д. Созависимость: характеристика и практика преодоления. - http://www.narcom.ru – 35 с.

230. Москаленко В.Д. Жены больных на алкоголизм // Вопросы психологи, 1991. - №5 – С. 91-97.

231. Лисенко І.П. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм: робота психолога. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.28-31.

232. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

233. Ананьева Г.А. Семья: химическая зависимость и созависимость. Работа с созависимостью - http://adic.org.ua

234. Эйдмиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999. – 656 с.

235. Торохтий В.С. Методика диагностики психологического здоровья семьи. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.35-38; №8 – с.51-65; №9– с.30-36.

236. Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.81-92.

237. Братусь І., Гулевська-Черниш А., Лях Т. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренера. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №5 – с.36-48.

238. Пилипенко Н.М. Динамічні перетворення у мотиваційній сфері осіб із підвищеною тривожністю під впливом психокорекції // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок. №6 – с.49-58.

239. Калошин В.Ф. Як протистояти надмірним почуттям, емоціям, жахливим думкам за допомогою методу раціонального мислення // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №6 – с.59-63.

240. Пророк Н.В. Ціннісно-мотиваційні передумови адитивного шляху вирішення життєвих проблем. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.59-61.

241. Вайтхед М. Консультирование человека в состоянии горя: модель помощи. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.43-49.

242. Мерзлякова О.Л., Пєтухов В.Е. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 - (Початок. № 5 – с. 66-69; №6 – с. 70-71; №7 – с. 50-55; №8 – с.63-70; №9 – с. 59-61.

243. Савчук О.М. Об’єктивація впливу тренінгу аcсертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №6 – с.74-76.

244. Савчук О.М. Стратегії роботи зі спів залежними жінками, які зазнають насильства в сім’ї. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №4 – с.51-59.

245. Радченко М. І. Психокорекційна робота в маргінальних групах на прикладі реабілітації батьків "ненаучуваних" дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №1 – с. 21-24.

246. Миколайчук М. І. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок. №9 – с. 18-23.

247. Івасюк Ю. Сучасний стан соціокультурної функції української сім'ї// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.105-109.

248. Савчин М. Свобода і відповідальність особистості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.73-80.

249. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов: Хрестоматия / Сост. и общ. ред.. Л.В. Винокурова. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.

250. Шредер Г.А. Руководить сообразно ситуации /Пер. с нем. – М.: АО «Интерэксперт», 1994. – 160 с.
383554824.html
384554824.html
38554824.html
385554824.html
386554824.html
    PR.RU™