ІІ. Робота психолога закладу з педагогічним персоналом та батьками.  

ІІ. Робота психолога закладу з педагогічним персоналом та батьками.

1. Санникова О.П. Феноменология личности. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.

2. Бодалева А.А. Психологические условия педагогического общения // Психология педагогического общения / Сб. научных трудов. – Кіровоград: КГПИ, 1991. – Т. 1. – С. 4-14.

3. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка педагога к общению с учащимися. К.: Вища шк., 1988. – 112 с.

4. Зуєв І.О. Навчальні стилі. Експрес-методика та рекомендації педагогам. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.16-20.

5. Чернобровкин В.М., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 1 – с.5-20.

6. Чернобровкин В.М., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов. Оценочные таблицы // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 2 – с.17-25.

7. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів. Психологічний аспект. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 (див. також №4. – с.16-22.

8. Манцевич В.Ф., Козенчук Н.А. Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.9-11.

9. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів (див. також №1. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 3 – с.12-13.

10. Мінько Т.В. Емпатія як умова розвивального впливу в між особистісних стосунках. Методичні рекомендації для практичних психологів та вчителів. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 2 – с.19-21.

11. Юрченко В.І. Дослідження особливостей „Образу-Я” майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту „Двадцять тверджень самоствердження”. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 5-7.

12. Хаєт Л.Г. Професійно орієнтований асоціативно-малюнковий тест фрустрацій них реакцій. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.51-54.

13. Черный Е.В. Инициирование профессиональной рефлексии у педагогов. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №3 – с.1-3.

14. Болтівець С.І. Сучасний стан розробленості педагогічної гігієни. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №2 – с.54-66.

15. Болтівець С.І. Формування психогігієнічної позиції педагога. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.45-48.

16. Болтівець С.І. Якість психічного здоров’я: педагогічні критерії, прогнозування. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №5 – с.62-66.

17. Савчук Н.А. Діагностика особистісно-характеріологічних особливостей вчителів загальноосвітніх шкіл. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №11 – с.78-80.

18. Вірна Ж.П., Івашко О.Є. Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.74-78.

19. Калошин В.Ф. Як подолати стрес у педагогічній діяльності . // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №8 – с.58-67; №9 – с.60-66.20. Винославська О.В. Зміст моделі психолого-управлінського консультування працівників навчальних закладів з проблеми ефективної між особистісної взаємодії. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №3 – с.1-4.

21. Страцинська І.А. Психологічний супровід освіти /Завуч № 3 (261. , січень 2006 р. - С. 8-10.

22. Коваленко О.Г. Емоційні аспекти педагогічного спілкування // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10; (Закінчення. №11 – с.38-41.

23. Савенкова Л.О. „Комунікативна атака” у формуванні навичок педагогічного спілкування // Педагогіка і психологія. – 1998. - № 4. – С. 100-106.

24. Заброцький М. М. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 31-34.

25. Пріснякова Л. М. Інноваційна поведінка учасників освітнього простору. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №9 – с.1-5.

26. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – 712 с.

27. Сціборовська Н. Аналіз факторів формування моральних взаємовідносин у педагогічному колективі // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.130-133.

28. Заика Е.В. Развитие внутреннего плана действий. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.38-40.

29. Розов В.І. Психологічна діагностика адаптивних здібностей до стресу // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №11 – с.41-47.

30. Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 288 с.

31. Солошенко Д.В. Экстренная психологическая помощь. Консультирование. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.17-38; 2003 – №1 – с.61-66.

32. Мак-Кей М., Роджерс П., Мак-Кей Ю. Укрощение гнева. – СПб.: Питер Пресс, 1997.–352 с.

33. Свияш А.Г. Разумный мир. Решаем проблемы. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

34. Штепа О.С. Тренінг „Актуалізація особистісної зрілості” (Початок. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №2 – с.42-46; №3 – с. 48-61; (Закінчення. №4 – с. 22-36.

35. Колісник О.П. Саморозвиток духовності особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.12-18.

36. Мороз Л.І. Теоретичне та прикладне обґрунтування алгоритму складання програми тренінгу професійно-психологічного спрямування // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.7-10.

37. Горностай П.П. Консультативний практикум // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №5 – с.43-49; №6 – с.16-27; №7 – с. 10-20; №8 – с. 35-42; №10 – с. 24-32; (Закінчення. №11 – с. 4-17.

38. Мороз Л.І. Засоби досягнення передбачуваних змін особистості учасника професійно-психологічного тренінгу // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.48-51.

39. Іваник Г.С. Особливості психокореційного впливу на розвиток позитивного мислення старшокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.19-23.

40. Практикум. Як вийти зі стресу? // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 2 – с.34,39.

41. Розов В.І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок. №8 – с.24-27; № 11 – с. 17-21.

42. Мартинюк І. А. Техніки тілесно-орієнтованої терапії у корекції емоційних станів. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 60-63.

43. Скворцов С.Ю., Зайва О.О. Методика дослідження стилю гумору (HSQ. та шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання (CHS. : опис, адаптація, застосування. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 31-33.

44. Кушнірук Т.Д. Подолання конфліктності серед педагогів [див. також соц.-пс. тренінги спілкування] // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 9 (див. також: №№ 6,7,8, 10. – с. 38-42.

45. Крыжановская Ю.С., Третьяков В.П. Граматика общения. – М.: Смисл: Академический проект, 1996. – 276 с.

46. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. – М.: Ропедагентство, 1995. – 108 с.

47. Кушнірук Т.Д. Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 1 – с.24-25.

48. Винославська О.В., Малигіна М.П. Людські стосунки: заочна школа [див.: Тест-вправа „Ідеальний підлеглий очима керівника”] // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 8 (див. також: № 5,6,7 . – с.35-37; 1998 – № 9 – с. 43-46; ... (Продовження. Розділ 2. Конфлікти // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 – с.22-24; 1999 – № 3 – с.29-31; 1999 - № 5– с.30-33; (див. також №7,8. ... 2000 - № 2 – с.26.

49. Кэмпбелл Д.Т. Социальные диспозиции индивида и их групповая функциональность: эволюционный аспект / Психологические механизмы регуляции социального поведения. – М., 1979. – С. 76-102.

50. Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблемы объективных детерминант межличностного конфликта в группе //Вестн. Моск.ун-то – Сер. 14. – Психология. – 1977. - №4. – С. 23-32.

51. Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

52. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Совершенство, 1998.– 208 с.

53. Джонсон Д.В. Удосконалення вміння спілкуватися // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.18-35.

54. Торн К., Маккей Д. Трениг. Настольная книга тренера. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с.

55. Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.52-63.

56. Рэйс Ф., Смит Б. 500 лучших советов тренеру. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

57. Матвійчик О.С., Саханюк С.А. Скарбничка тренера. На допомогу психологу-початківцю // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №9; (Закінчення. №11 – с. 18-20.

58. Кисляк О.П., Нагорна І.І. Діагностика Я-концепції: адаптація тесту „Тенессійська шкала Я-Концепції” // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №12 – с. 55-58; (Закінчення. №1 – с. 11-14.

59. Шевякова Є.В. Взаєморозуміння всупереч суб'єктивним уявленням співрозмовників один про одного. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №10 – с. 77-80.

60. Паркер Г., Кропп Р. Формирование команды: Сборник упражнений для тренеров. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

61. Серкіс Ж.В. Про організаційну культуру закладу освіти. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №9-10 – с.4-9.

62. Жорнова О.І. Готовність до прийняття гуртових переживань у контексті соціокультурної нормативності (обговорення методики „Оплески в гурті”. Джонсон Д.В. Тренінг саморозкриття. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.69-70.

63. Філіппова І.Ю. Між культурна комунікація: психологічний дискурс // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №4 – с.9-11.

64. Волинець А.Г. Школа діалогу культур (нарис теорії і практики. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №8 – с.21-26.

65. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений – М., 1990.

66. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и упражнения / Пер.с нем. – М.: Генезис, 2002. – 400 с.

67. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: практическое пособие. / Пер.с нем. – М.: Генезис, 2000. – 256 с.

68. Філіппова І.Ю., Матвійчик О.С. Мобінг як психолого-педагогічна проблема // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №2 – с.74.

69. Харченко С.В. Особливості спілкування чоловіків та жінок // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.12-15.

70. Капацина А.О. Тренинг для начинающих руководителей // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №4 – с.30-36.

71. Васьківська С. В. Засоби особистісної презентації та робота з ними. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №7 – с. 13-22; № 8 – с. 16-22.

72. Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організації // Психологія і суспільство – 2004 – №2– С.5-29.

73. Страцинська І.А. Ціннісні орієнтири самовдосконалення людини /Директор школи. Україна - 06'2007 р. - с. 27-33.

74. Страцинська І.А. Група як засіб і форма розв'язання проблем у професійній діяльності педагогів. //Психолог, 2012 - №24 – с.4-8.

75. Дусавицкий А.К. Психология личности в социальном измерении. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 - № 2-3 – с.1-3.

76. Горностай П.П. Психодіагностична методика „Локус рольового конфлікту”. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.36-38.

77. Булка Н.І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №6 – с.43-53.

78. Камероу Дж., Баргер Н., Кирби Л. Ваш психологический тип и стиль работы – Пер.с англ. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 224 с.

79. Пащенко М.І. Методи діагностики і розвитку комунікативних вмінь і навичок. Методичні рекомендації (див.: Визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію: Тест К. Томаса. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 9 – с.9-12.

80. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. Теория и практика психодиагностики – М.: ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 1998. – 512 с.

83. Домнич Т.М. Опитувальник на визначення механізмів захисту (LSI, 8 механізмів захисту, психоеволюційна теорія емоцій Р. Плутчика. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.18-21.

84. Маслоу А.Г. Мотивация и личность – СПб: Евразия, 1999. – 478 с.

85. Шамшурин А.Г. Проблемы интерпретации результатов диагностики характера по методике Шмишека. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №4 – с.54-57.

86. Мазур А.В. Страх як психологічна проблема особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №3 – с.25-28.

87. Мілютіна К.Л. Страх відокремлення. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – С.14-15.

88. Климчик В.О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №10 – с.52-59.

89. Малімон Л.Я. До проблеми діагностики емоційності як властивості особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.59-65.

90. Удовенко М.В. Методы диагностики эмпатии. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №7 – с.55-58.

91. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. – М.: ПЭР СЭ, 2001. – 511 с.

92. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту / Карамушка Л.М. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

93. Сколоздра М., Байцар Р. Роль особистості у професійній діяльності// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с. 132-137.

94. Цветкова Т.К. Повышение культуры педагогического общения // Вопросы психологи. – 1990. - №2. – С. 176-177.

95. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації (закінчення. . // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 2 (див. також №1. – с.13.

96. Колісник О.О. Смисловий діалог в педагогічному процесі // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.62-64.

97. Шлімакова І.І. Культура інтерактивної взаємодії педагогічного спілкування в екопсихологічному контексті. //Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8– с. 18-23.

98. Філіппова І.Ю. Вчити вчителя // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №4 – с. 12-18.

99. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Совершенство, 1998. – 432 с.

100. Шрагіна Л.І. Підвищення ефективності опанування наукових понять при вивченні психології // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №1 – с.21.

101. Барко В.І. Методика використання тренінгових вправ змістовного плану у підготовці управлінців. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №7 – с.26-29.

102. Подляшаник В.В. Адаптаційний потенціал та професійне здоров’я особистості // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №12 – с.71-74.

103. Норбеков М.С. Возьмись за свое здоровье, естество не терпит пренебрежения (Тесты для определения индивидуальных качеств, уровня здоровья, психологического состояния и свойств личности – С. 229-306; Уникальность системы Норбекова – С.307-315. – СПб.: Апрель, 2005. – 320 с.

104. Страцинська І.А. Особливості ціннісних пріоритетів представників соціономічних професій /І.А. Страцинська // Науковий вісник ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського (Збірник наукових праць. Спеціальний випуск: „Психологія особистості: теорія, досвід, практика” – Одеса: ПНПУ ім.. К.Д. Ушинського, 2009. – С. 97-104.

105. Трофімов Ю.Л., Напрана О.Б. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій поле залежних / поленезалежних особистостей // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №2 – с.3-11.

106. Роджерс К. Путь к целостности: человекоцентрированная терапия на основе экспрессивных искусств // Вопросы психологи. – 1995. - №1 – С. 132-139.

107. Калошин В.Ф. Конформізм: сутність, причини, наслідки, шляхи подолання // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №3 – с.58-61.

108. Розов В.І. Методики оцінки і самооцінки адаптивних індивідуально-психологічних властивостей особистості// Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №6 – с. 30-48; 2007 – №7 – с.14-16.

109. Гаєвська Н.В. Формування іміджу як проекцій архетипу в політичній рекламі. // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №3 – с.15-18.

200. Маценко В.Ф. Технология создания имиджа. // Практична психологія та соціальна робота, 1998 - № 1 – с. 37-40 ... (Продовження. № 4 – с.37-42.

201. Вітюк О. Ю. Міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №8 – с. 56-59.

202. Дьяков СІ. Техніка застосування репертуарних решіток Дж. Келлі у дослідженні суб'єктності особистості . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №3 – с. 39-53.

203. Когутяк Н. Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель. // Психологія і суспільство – 2008 – №1 – с.115-126.

204. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

205. Пономаренко И.Л. Проективный метод актуализации психологического запроса. (Див.: диссонанс, «Тест руки». // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.30-35.

206. Рахматшаева В.А. Граматика общения (Школа для родителей. . – М.: Сім’я и школа, 1995. – 188 с.

207. Акименко Ю.Ф. Тренінг батьківської ефективності. Програма і методика проведення. // Практична психологія та соціальна робота, 1999 - № 5 – с.21-28.

208. Братусь І. Програма „Школа батьківства”. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №6 – с.49-50.

209. Губенко О.О., Мельничук Л.В. Інтерактивні форми роботи з батьками шестирічних першокласників // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №10 – с.36-52.

210. Сербіна Р.Г. „Групи зустрічей” для батьків проблемних учнів. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №1 – с.22-25.

211. Радченко М.І. Особливості соціально-психологічної саморегуляції сімей з „ненаучуваними” дітьми // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №3 – с. 23-27.

212. Радченко М.И. Тренинги личностного роста как метод психокоррекционной помощи родителям „необучаемых” детей (Початок. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №9 – с.36-45; (закінчення. №11 – с. 47-55.

213. Ефимова И.В. Коррекционная программа по активизации смысло-жизненных ценностей и развитию помогающих отношений у жещин, испытывающих трудности с принятием состояния материнства и жизни ребенка. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.29-31.

214. Русалкіна Л.М. Материнська школа: досвід роботи Херсонського обласного ЦССМ. // Практична психологія та соціальна робота, 2001 - № 4 – с.40-44.

215. Дьяченко Э.В. Тренинговое занятие адаптации к состоянию материнства // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №4 – с.27-28.

216. Крукеницька О.Я Характерологічний профіль матерів гіперактивних дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – №7 – с. 76-77.

217. Штриголь Д.В. Особистості сімейного виховання в сім'ях євангельських християн-баптистів та православних християн // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №8 – с.60-62.

218. Фелан Т.У. Воспитание без принуждения – Мн.: Попудри, 2006. – 288 с.

219. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 240 с.

220. Клименко И., Ручки на С. Экстрим-тренинг „Семья Робинзонов”. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №10 – с.49-62.

221. Старшенбаум Г.В. Как стать семейным психологом: Интерактивный учебник: Тесты, упражнения, ролевые игры. – М.: Психотерапия, 2007. – 480 с.

222. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння // Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

223. Пономаренко Л.П. Роль тренінгу батьківської ефективності у формуванні демократичної ментальності (Початок. // Практична психологія та соціальна робота, 2005 – №11 – с.66-67; (Закінчення. №12 – с. 13-15.

224. Бондаренко З.П., ЛазаренкоВ.І. Соціально-педагогічна робота з дітьми та батьками в громаді . // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №4 – с.50-53.

225. Свифт К. Соскочить с крючка. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 256 с.

226. Лисенко І.П. Програма „12 кроків”. Модель подолання залежності від алкоголю та наркотичних речовин. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 3 – с. 13-19; №4 – с. 27-30.

227. Щербина Л.Ф. Експериментальне дослідження мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від наркотичних речовин, в умовах реабілітації на основі програми „12 кроків” // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.69-76; (закінчення. №10– с.69-76.

228. Дьяченко Е.В. Духовно-моральний розвиток особистості та корекція психозалежної поведінки. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №9 – с.5-9.

229. Москаленко В.Д. Созависимость: характеристика и практика преодоления. - http://www.narcom.ru – 35 с.

230. Москаленко В.Д. Жены больных на алкоголизм // Вопросы психологи, 1991. - №5 – С. 91-97.

231. Лисенко І.П. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм: робота психолога. // Практична психологія та соціальна робота, 2000 - № 6 – с.28-31.

232. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

233. Ананьева Г.А. Семья: химическая зависимость и созависимость. Работа с созависимостью - http://adic.org.ua

234. Эйдмиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999. – 656 с.

235. Торохтий В.С. Методика диагностики психологического здоровья семьи. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №7 – с.35-38; №8 – с.51-65; №9– с.30-36.

236. Гуменюк О. Психологічний аналіз громадянської відповідальності особистості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.81-92.

237. Братусь І., Гулевська-Черниш А., Лях Т. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренера. // Практична психологія та соціальна робота, 2002 – №5 – с.36-48.

238. Пилипенко Н.М. Динамічні перетворення у мотиваційній сфері осіб із підвищеною тривожністю під впливом психокорекції // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – (Початок. №6 – с.49-58.

239. Калошин В.Ф. Як протистояти надмірним почуттям, емоціям, жахливим думкам за допомогою методу раціонального мислення // Практична психологія та соціальна робота, 2006 – №6 – с.59-63.

240. Пророк Н.В. Ціннісно-мотиваційні передумови адитивного шляху вирішення життєвих проблем. // Практична психологія та соціальна робота, 2004 – №12 – с.59-61.

241. Вайтхед М. Консультирование человека в состоянии горя: модель помощи. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №8 – с.43-49.

242. Мерзлякова О.Л., Пєтухов В.Е. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 - (Початок. № 5 – с. 66-69; №6 – с. 70-71; №7 – с. 50-55; №8 – с.63-70; №9 – с. 59-61.

243. Савчук О.М. Об’єктивація впливу тренінгу аcсертивності на психологічний стан жінок, які зазнали насильства // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №6 – с.74-76.

244. Савчук О.М. Стратегії роботи зі спів залежними жінками, які зазнають насильства в сім’ї. // Практична психологія та соціальна робота, 2003 – №4 – с.51-59.

245. Радченко М. І. Психокорекційна робота в маргінальних групах на прикладі реабілітації батьків "ненаучуваних" дітей. // Практична психологія та соціальна робота, 2008 – №1 – с. 21-24.

246. Миколайчук М. І. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами. // Практична психологія та соціальна робота, 2007 – (Початок. №9 – с. 18-23.

247. Івасюк Ю. Сучасний стан соціокультурної функції української сім'ї// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.105-109.

248. Савчин М. Свобода і відповідальність особистості// Психологія і суспільство – 2007 – №4 – с.73-80.

249. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов: Хрестоматия / Сост. и общ. ред.. Л.В. Винокурова. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.

250. Шредер Г.А. Руководить сообразно ситуации /Пер. с нем. – М.: АО «Интерэксперт», 1994. – 160 с.
383554824.html
384554824.html
38554824.html
385554824.html
386554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™