І Економічні інструменти, які виконують обмежувальну функцію  

І Економічні інструменти, які виконують обмежувальну функцію

1) Плата за використання природних ресурсів – сприяє коригуванню цін з врахуванням екологічного чинника та оптимальному використанню ресурсів.

В Україні плата за природні ресурси здійснюється у формі податків і зборів:

1) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

2) плата за користування надрами;

3) плата за землю;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

5) збір за спеціальне використання води;

6) збір за користування радіочастотним ресурсом України.

Усі ці податки і збори належать до загальнодержавних. Вони встановлені Податковим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України.

2) Екологічний податок – компенсує державні витрати на реконструкцію та розширення очисних споруд, використовується для формування бюджетних фондів.

Екологічний податок – це загальнодержавний податок, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, у т.ч., радіоактивних відходів.

Ставки екологічного податку встановлюються як фіксовані суми у грошовому виразі за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщення відходів. Щорічно до 1 червня до Верховної Ради України вноситься проект закону про внесення змін до Податкового Кодексу щодо ставок оподаткування, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Відмінність екологічного податку від податку Пігу:

– не корелює із зовнішніми витратами;

– фактично не пов’язаний зі шкодою, яка дійсно завдається довкіллю;

– відокремлений у часі та просторі від фактичного забруднення;

– не спрямовується безпосередньо на компенсацію шкоди, завданої забрудненням.

3) Продаж прав на забруднення – створює жорсткі екологічні обмеження на забруднення; стимулює запровадження очисних технологій та встановлення очисного обладнання.

Суть цього економічного методу захисту довкілля від забруднення полягає в тому, що підприємствам-забруднювачам дозволяється викидати в атмосферу, скидати в поверхневі води та розміщувати у навколишньому природному середовищі забруднюючі речовини за певну плату, але в чітко обмежених обсягах.

Схематично формування сучасного "ринку забруднень" можна представити таким чином. Спочатку компетентні природоохоронні органи визначають допустимі масштаби впливу на природу, далі розподіляють ліцензії на викиди між зацікавленими сторонами, а потім надають підприємцям повну свободу перерозподіляти, перепродавати свої ліцензії.

Органи управління лише стежать за еквівалентністю угод, тобто за тим, щоб загальний вплив на природу не збільшився, а також сприяють створенню ринкової інфраструктури – організацій, що забезпечують закріплення прав власності та реалізацію цих прав шляхом видачі ліцензій або сертифікатів власності. До їх компетенції входить здійснення контролю за діяльністю екологічних банків і бірж, забезпечення операцій з торгівлі правами на викиди.Проте запровадження такого методу можливе лише за певних умов, а саме:

– встановлено екологічні стандарти, які визначають якість навколишнього середовища;

– відомо, як саме кожна із забруднюючих речовин впливає на якість навколишнього середовища;

– відомий асиміляційний потенціал довкілля у конкретному регіоні;

– кожне підприємство-забруднювач купує сертифікат, який дає право забруднювати довкілля;

– підприємство-забруднювач має право викидати лише ті забруднюючі речовини і лише протягом того періоду, які зазначені у сертифікаті.

Розглянемо, як взаємодіють попит і пропозиція на ринку забруднень. Схематично це зображено на рисунку.


Ціна

кількість сертифікатів

Попит і пропозиція прав на забруднення

Умовні позначення

Q – кількість сертифікатів; P – ціна сертифікатів, яка встановлюється на ринку;

S – пропозиція сертифікатів, визначається владою у відповідності з екологічним стандартом якості; D – крива попиту на сертифікати, яка акумулює всі витрати підприємства-забруднювача, пов'язані з впровадженням природоохоронних заходів;

P* – первісна ціна сертифікатів.

Q – кількість сертифікатів, яка визначається державою в залежності від асиміляційної здатності природного середовища та встановлених стандартів його якості. Ціна сертифікатів (P) встановлюється на ринку, тому що підприємствам надано право купувати та продавати сертифікати одне в одного. Держава виступає у ролі брокера. Попит на такі сертифікати зображено у вигляді кривої (D), яка акумулює всі витрати підприємства-забруднювача, пов'язані з запровадженням різних заходів, які б зменшили або припинили б забруднення довкілля.

Первісна ціна буде встановлена на перетині кривої D і прямої S, яка є зафіксованою і нееластичною пропозицією, тому що є встановленою владою у відповідності з екологічним стандартом якості.

Якщо ціна на сертифікат перевищує затрати, які повинно нести підприємство для того, щоб зменшити забруднення, то підприємство-забруднювач буде менше купувати сертифікатів і зверне увагу на закупівлю та встановлення устаткування, яке зменшує забруднення. Якщо ціна менше ніж затрати, які несе підприємство-забруднювач по зменшенню забруднення, то підприємство зможе купувати більше сертифікатів і збільшувати кількість відходів у навколишньому середовищі.

Органи влади можуть скуповувати або продавати сертифікати для того, щоб змінити стандарти. Скуповуючи сертифікати, органи влади штучно підвищують ціну на сертифікати і таким чином підвищують стандарт якості навколишнього середовища (пряма S) рухається ліворуч.
482554824.html
483554824.html
484554824.html
48554824.html
485554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™