Абвяшчэнне незалежнасці БеларусI

27 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспэспублiкi
25 жніўня 1991 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў пакет рашэнняў аб незалежнасці, палітычнай і эканамічнай самастойнасці Беларусі. Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закону.
19 верасня 1991 г. зацверджана назва краіны – Рэспублiка Беларусь (скарочана – Беларусь).
8 снежня 1991 г. кіраўнікі Беларусі, Расіі, Украіны падпісалі ў Віскулях пагадненне аб стварэнні Саюза Незалежных Дзяржаў
15 сакавіка 1994 г. прынята Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь
21 лютага 1994 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў закон “Аб Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь”
10 ліпеня 1994 г. выбраны першы Прэзідэнт Рэспублiкi Беларусь – Аляксандр Рыгоравiч Лукашэнка
Снежань 1995 г. Выбраны новы склад Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь
24 лiстапада 1996 г. правядзены рэферэндум, у вынiку якога прыняты змены i дапаўненнi да Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь.
2 красавiка 1996 г. Дагавор аб утварэннi супольнiцтва Беларусi i Расii.


15.2. Палiтычныя партыi беларусi ў 90-я гады

Назва Дата ўстаноўчага з’езда (канферэнцыi) Даты рэгiстрацыi (перарэгiстрацыi) Орган кiравання
1. Аб’яднаная грамадзянская партыя 1.10.1995 28.11.1995 Нацыянальны камiтэт
2. Аграрная партыя 13.6.1992 13.7.1992 (6.2.1995) Цэнтральны савет
3. Беларуская аб’яднаная спартыўная партыя 17.12.1994 22.2.1995–25.3.1998 Савет
4. Беларуская народная партыя 5.11.1994 8.12.1994 Камiтэт
5. Беларуская нацыянальная партыя 1.9.1994 20.9.1994 (25.3.1995) Вышэйшая рада
6. Беларуская партыя жанчын “Надзея” 28.4.1994 3.6.1994 (17.3.1995) Савет
7. Беларуская партыя “За сацыяльную справядлiвасць” 19.9.1996 4.12.1996–17.6.1998 Савет
8. Беларуская партыя “Зялёны мiр” 17.4.1994 3.6.1994 (13.2.1995) Цэнтральная рада
9. Беларуская партыя “зялёных” 30.12.1992 1.2.1993 (28.10.1998) Зялёная рада
10. Беларуская партыя працы 25.11.1993 24.2.1994 (18.4.1995) Савет
11. Беларуская патрыятычная партыя 8.10.1994 10.11.1994 Савет
12. Беларуская рэспублiканская партыя 28.3.1994 17.6.1994 (8.6.1995) Палiтсавет
13. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада 15.2.1998 27.5.1998 Цэнтральная рада
14. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя “Народная грамада” 29.6.1996 29.1.1997 Цэнтральны камiтэт
15. Беларуская сацыялiстычная партыя 28.7.1994 19.8.1994 (19.4.1995) Палiтычны камiтэт
16. Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя 6.11.1994 9.12.1994 Савет
17. Беларуская сялянская партыя 23.2.1991 11.4.1991 (22.2.1995) Цэнтральная рада
18. Беларуская хрысцiянска-дэмакратычная партыя 4.12.1994 21.3.1995 Савет
19. Беларуская хрысцiянска-дэмакратычная злучнасць 1.6.1991 16.12.1991 (27.6.1995) Каардынацыйная рада
20. Беларуская экалагiчная партыя 16.2.1993 19.4.1994 (13.11.1998) Цэнтральны савет
21. Беларуская экалагiчная партыя зялёных “БЭЗ” 1.2.1993 28.10.1998 Цэнтральны выканаўчы камiтэт
22. Камунiстычная партыя Беларусi 2.11.1996 21.11.1996 Цэнтральны камiтэт
23. Лiберальна-дэмакратычная партыя 5.2.1994 24.2.1994 (9.3.1995) Вышэйшы савет
24. Народная партыя “Адраджэнне” 5.3.1995 29.3.1995–31.3.1998 Савет
25. Нацыянальна-дэмакратычная партыя беларусаў 23.6.1990 25.6.1991 (25.8.1995) Вышэйшая рада
26. Партыя аматараў пiва 14.8.1993 30.12.1994 (27.3.1995)–26.3.1993 Цэнтральны каардынацыйны камiтэт
27. Партыя “Ачышчэнне” 6.5.1995 4.12.1995–30.3.1998 Рэспублiканскi савет
28. Партыя Беларускага народнага фронту 30.5.1993 19.8.1994 (26.12.1994) Сойм
29. Партыя “Беларускi навукова-вытворчы кангрэс” 2.10.1992 22.10.1992 (28.3.1995) – 25.3.1998 Савет
30. Партыя здаровага сэнсу 3.12.1994 30.1.1995 Рада
31. Партыя камунiстаў беларуская 7.12.1991 26.5.1992 (30.1.1995) Цэнтральны камiтэт
32. Партыя ўсебеларускага адзiнства i згоды 26.6.1994 19.8.1994 (27.3.1995) – 27.3.1998 Дума
33. Партыя “Хрысцiянска-дэмакратычны выбар” 31.1.1995 21.4.1995 Каардынацыйная рада
34. Рэспублiканская партыя 12.3.1994 25.5.1994 (27.3.1995) Цэнтральнае праўленне
35. Рэспублiканская партыя працы i справядлiвасцi 26.6.1993 18.8.1993 (31.3.1995) Палiтсавет
36. Сацыял-дэмакратычная партыя народнай згоды 15.3.1997 21.5.1997 Савет партыi
37. Славянскi сабор “Белая Русь” 26.8.1992 4.9.1992 (26.2.1995) Савет(Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 т. Т. 5. – Мн., 1999. С. 423)


З м е с т

ПРАДМОВА

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (прадмет, задачы, асаблівасці)

1.1. Асноўныя накiрункi вывучэння прадмета

1.2. Старажытныя назвы беларускага насельніцтва (пiсьмовыя звесткi)

2. Дзяржава і права на Беларусі ў старажытны перыяд

2.1. Старажытныя дзяржавы (княствы) на Беларусі

2.2. Дзяржаўна-палітычны лад старажытных дзяржаў

2.3. Асноўныя рысы звычаевага права

2.4. перыяд дзейнасцi звычаёвага права

2.5. што рэгулявала звычаёвае права

2.6. Старажытныя крыніцы права – дагаворныя граматы

3. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Дзяржаўны лад

3.1. Вялікія князі Вялікага княства Літоўскага (XIII–XVI ст.ст.)

3.2. Сістэма органаў улады Вялікага княства Літоўскага

3.3. Цэнтральныя (вышэйшыя) органы ўлады Вялікага княства Літоўскага

3.4. Галоўныя службовыя асобы дзяржавы (паны радныя)

3.5. Мясцовыя органы ўлады ў Вялікім княстве Літоўскім (У ваяводствах)

3.6. У Паветах

3.7. Павятовыя соймікі (іерархія асоб па Статуту 1588. Р. ІІІ, арт 6, 7)

3.8. Органы кіравання ў гарадах Беларусі з магдэбургскім правам

4. ГрамадскΙ лад Вялікага княства Літоўскага. КлаСсы ў XIV-XVI ст.

4.1. Грамадскі лад Вялікага Княства Літоўскага у XVI ст.

4.2. Класс феадалаў, саслоў’е, шляхты

4.3. ПРАВАВОЕ СТАНОВΙШЧА ШЛЯХЕЦКАГА САСЛОЎЯ

4.4. прававое становiшча гарадскога насельнiцтва ў гарадах з магдэбургскiм правам

4.5. Сялянскiя павiннасцi

5. Судовая сiстэма Вялiкага княства Лiтоўскага ў другой палове XVI ст.

6. Заканадаўства Вялікага княства Літоўскага

6.1. Першыя агульназемскія граматы

6.2. Агульназемскія граматы ХV стагоддзя

6.3. Гарадскiя граматы на Магдэбургскае права

6.4. Абласныя граматы

6.5. Асноўныя палажэнні абласных грамат

6.6. Валасныя граматы

6.7. статуТ 1529 ГОДА

6.8. СТАТУТ 1566 ГОДА

6.9. СТАТУТ 1588 ГОДА

7. Уніі Вялiкага Княства ЛIтоўскага з Польшчай

РЭЧ ПАСПАЛIТАЯ

8.1. Склад Сойма Рэчы Паспалiтай пасля Люблiнскай ўнii 1569 г.

8.2. падзелы рэчы паспалiтай

9. БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РАСΙйскай ΙмперыΙ

9.1. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусi пасля далучэння да Расii

9.2. Мясцовыя органы ўлады на Беларусi ў пачатку XIX ст.

9.3. Сялянская рэформа 1861 г. на Беларусi

9.4. Судовая рэформа 1864 г. на Беларусi

9.5. земская рэформа 1864 г. на беларусi

9.6. Гарадская рэформа 1870 г.

9.7. палiтычныя плынi ў перыяд нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863-1864 г.

9.8. Кiраўнiцтва паўстаннем

10. Устанаўленне Савецкай улады на Беларусi

10.1. Абласны выканаўчы камiтэт Заходняй вобласцi i фронта (Аблвыкамзах)

11. Узнаўленне Беларускай дзяржаўнасці ў пачатку ХХ ст.

11.1. АСНОўныя дакументы аб узнаўленнi дзяржаўнасцi

11.2. Утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі

11.3. Утварэнне Беларускай ССР

11.4. І Усебеларускі З’езд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў 2-3 лютага 1919 г. (г. Мiнск)

11.5. Першыя савецкiя з’езды на беларусi і іх пастановы

11.6. Канстытуцыйнае заканадаўства Беларускай ССР

ў першыя гады Савецкай ўлады

11.7. Канстытуцыя ССРБ 1919 г.

Права БССР у 20-я годы

12.1. Асноўныя прававыя акты аб нацыянальнай палiтыцы ў БССР у 20-я гада

12.2. Урады беларускай ССР

Уз’яднанне заходняй беларусI з Бсср

13.1. Часовыя органы ўлады на тэрыторыі

Заходняй Беларусі ў верасні – кастрычніку 1939 г.

13.2. савецкIя органы ўлады

13.3. Уваходжанне Заходняй Беларусі ў склад БССР

Беларусь у перыяд ВялIкай айчыннай войны

14.1. нямецка-фашысцкI акупацыйны рэжым на БеларусI

14.2. Вызваленне Беларусi i адбудова дзяржаўнага апарату

Беларусь у 90-я годы

15.1. Абвяшчэнне незалежнасці БеларусI

15.2. Палiтычныя партыi беларусi ў 90-я гады


Вучэбнае выданне

Доўнар Таісія Іванаўна

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС ПА КУРСУ

“ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ”

Падпісана да друку 2002. Фармат 60х84/16. Папера друк. №3.

Друк афсетны. Умоўн. друк. арк. Умоўн. фарб.-адб.

Ул.-выд. арк. Тыраж 300 экз. Заказ.

Белдзяржуніверсітэт. 220050. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 4.

Надрукавана на ратапрынце Белдзяржуніверсітэта.

220050. Мінск, Бабруйская, 7.
272554824.html
273554824.html
274554824.html
27554824.html
275554824.html
    PR.RU™