І.2 Рівні важливості сигналів тривоги  

І.2 Рівні важливості сигналів тривоги

Сигнали про протік води, які можуть свідчити про пожежу, повинні відображатися як сигнали пожежної тривоги (рівень сигналу А у таблиці І.1). Такі технічні несправності, як припинення електроживлення, які можуть перешкодити правильній роботі системи в разі пожежі, повинні відображатися як сигнали несправності (рівень сигналу В у таблиці І.1).

Таблиця І.1 - Типи сигналів тривоги, які передаються

Сигнал тривоги Пункт Тип сигналу
Низький тиск у міському водопроводі 9.2.1 В
Сигналізатор протоку рідини у приміщенні насосної станції 10.3.2 А
Пожежна насосна станція з електроприводом - черговий режим - невдала спроба пуску - робота насоса - відсутність електроживлення 10.8.6.1 В В А В
Пожежна насосна станція з дизельним приводом - вимкнення автоматичного режиму - невдала спроба пуску - робота насоса - несправність щита керування 10.9.11 В В А В
Контури розподіленого електрообігріву 11.1.2.2 В
Системи, які працюють під низьким тиском - секція з системою попередньої дії типу А - повітряні секції та секції з системою попередньої дії 11.4.1.1 16.2.3 В В
Зоновані системи - контрольний клапан відкритий - контрольний клапан не закритий повністю - додаткова засувка не відкрита повністю - низький тиск у міській водопровідній мережі - сигналізатор протоку води у секції - сигналізатор протоку води у зони D.3.7 В В В В А А
Спринклерні системи, обладнані засобами сигналізації - запірні засувки не закрито повністю - рівні рідини - низький тиск - несправність електроживлення - низька температура у приміщенні насосної станції Додаток Н В В В В В


ДОДАТОК J

(довідковий)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ДІЇ У РАЗІ

НЕПОВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ

J.1 Мінімізація впливу

Технічне обслуговування, внесення змін і ремонт систем, які знаходяться у стані неповної працездатності, необхідно проводити так, щоб мінімізувати тривалість і ступінь непрацездатності.

Якщо секція приводиться у непрацездатний стан, користувачу потрібно вжити таких заходів:

a) проінформувати органи, які мають повноваження, та пульт централізованого пожежного спостереження;

b) внесення змін і ремонт секції або її водоживильника (за винятком секцій захисту життя (додаток F)) необхідно проводити у робочий час;

c) необхідно поінформувати черговий персонал у приміщеннях, які залишаються без захисту, та безперервно вести спостереження за станом таких приміщень;

d) на виконання будь-яких робіт, пов'язаних з високими температурами, необхідно отримати відповідний дозвіл. Куріння та застосування відкритого вогню у приміщеннях, які залишаються без захисту, необхідно заборонити на час проведення робіт;

е) якщо секція залишається в непрацездатному стані у неробочий час, усі протипожежні двері та перешкоди повинні залишатися закритими;f) засоби пожежогасіння повинні знаходитися у стані готовності; повинен бути присутній навчений персонал для їх застосування;

g) якомога більша частина секції повинна залишатися у робочому стані; для цього необхідно відсікти трубопровід, який живить ділянки, на яких проводяться роботи;

h) якщо секція захищає виробниче приміщення і внесення змін або ремонт є значними, або якщо існує необхідність від'єднання трубопроводу номінальним діаметром понад 40 мм, ремонту або демонтажу головної запірної засувки, сигнального клапана або незворотного клапана, необхідно додати усіх зусиль для проведення робіт у той час, коли технологічне обладнання у приміщенні не працює;

і) будь-який насос, який знаходиться у непрацездатному стані, необхідно від'єднувати за допомогою наявних засувок;

j) за можливості, частини секції необхідно заново встановлювати для забезпечення певного рівня захисту вночі за допомогою заглушок і пробок трубопроводу, які необхідно оснащувати видимими пронумерованими ярликами-вказівниками, які допомагають забезпечити їх своєчасний демонтаж.

J.2 Заплановане відключення

Лише користувач може давати дозвіл на відключення спринклерної секції або зони з будь-якої причини, окрім аварії.

Перед повним або частковим відключенням системи усі частини приміщення необхідно перевірити та переконатись у відсутності ознак пожежі.

Якщо об'єкт захисту розділено на окремі приміщення, які є будівлями, сполученими між собою, або такими, які становлять небезпеку одна для одної, що захищені спільними спринклерними системами або секціями, рекомендується перекрити воду в усіх таких приміщеннях.

Особливу увагу необхідно звертати на ситуації, коли трубопровід секції проходить крізь стіни або стелі та живить спринклери у приміщеннях, які потребують особливої уваги.

J.3 Позапланове відключення

Якщо секцію переводять у непрацездатний стан у разі необхідності або внаслідок аварії, то заходів безпеки, передбачених J.1, необхідно вживати, якщо вони необхідні, з мінімальною можливою затримкою. Також необхідно негайно повідомляти відповідні органи, які мають повноваження.
247554824.html
248554824.html
249554824.html
250554824.html
251554824.html
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
Учебная работа
    PR.RU™