І.2 Рівні важливості сигналів тривоги

Сигнали про протік води, які можуть свідчити про пожежу, повинні відображатися як сигнали пожежної тривоги (рівень сигналу А у таблиці І.1). Такі технічні несправності, як припинення електроживлення, які можуть перешкодити правильній роботі системи в разі пожежі, повинні відображатися як сигнали несправності (рівень сигналу В у таблиці І.1).

Таблиця І.1 - Типи сигналів тривоги, які передаються

Сигнал тривоги Пункт Тип сигналу
Низький тиск у міському водопроводі 9.2.1 В
Сигналізатор протоку рідини у приміщенні насосної станції 10.3.2 А
Пожежна насосна станція з електроприводом - черговий режим - невдала спроба пуску - робота насоса - відсутність електроживлення 10.8.6.1 В В А В
Пожежна насосна станція з дизельним приводом - вимкнення автоматичного режиму - невдала спроба пуску - робота насоса - несправність щита керування 10.9.11 В В А В
Контури розподіленого електрообігріву 11.1.2.2 В
Системи, які працюють під низьким тиском - секція з системою попередньої дії типу А - повітряні секції та секції з системою попередньої дії 11.4.1.1 16.2.3 В В
Зоновані системи - контрольний клапан відкритий - контрольний клапан не закритий повністю - додаткова засувка не відкрита повністю - низький тиск у міській водопровідній мережі - сигналізатор протоку води у секції - сигналізатор протоку води у зони D.3.7 В В В В А А
Спринклерні системи, обладнані засобами сигналізації - запірні засувки не закрито повністю - рівні рідини - низький тиск - несправність електроживлення - низька температура у приміщенні насосної станції Додаток Н В В В В В


ДОДАТОК J

(довідковий)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ДІЇ У РАЗІ

НЕПОВНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ

J.1 Мінімізація впливу

Технічне обслуговування, внесення змін і ремонт систем, які знаходяться у стані неповної працездатності, необхідно проводити так, щоб мінімізувати тривалість і ступінь непрацездатності.

Якщо секція приводиться у непрацездатний стан, користувачу потрібно вжити таких заходів:

a) проінформувати органи, які мають повноваження, та пульт централізованого пожежного спостереження;

b) внесення змін і ремонт секції або її водоживильника (за винятком секцій захисту життя (додаток F)) необхідно проводити у робочий час;

c) необхідно поінформувати черговий персонал у приміщеннях, які залишаються без захисту, та безперервно вести спостереження за станом таких приміщень;

d) на виконання будь-яких робіт, пов'язаних з високими температурами, необхідно отримати відповідний дозвіл. Куріння та застосування відкритого вогню у приміщеннях, які залишаються без захисту, необхідно заборонити на час проведення робіт;

е) якщо секція залишається в непрацездатному стані у неробочий час, усі протипожежні двері та перешкоди повинні залишатися закритими;f) засоби пожежогасіння повинні знаходитися у стані готовності; повинен бути присутній навчений персонал для їх застосування;

g) якомога більша частина секції повинна залишатися у робочому стані; для цього необхідно відсікти трубопровід, який живить ділянки, на яких проводяться роботи;

h) якщо секція захищає виробниче приміщення і внесення змін або ремонт є значними, або якщо існує необхідність від'єднання трубопроводу номінальним діаметром понад 40 мм, ремонту або демонтажу головної запірної засувки, сигнального клапана або незворотного клапана, необхідно додати усіх зусиль для проведення робіт у той час, коли технологічне обладнання у приміщенні не працює;

і) будь-який насос, який знаходиться у непрацездатному стані, необхідно від'єднувати за допомогою наявних засувок;

j) за можливості, частини секції необхідно заново встановлювати для забезпечення певного рівня захисту вночі за допомогою заглушок і пробок трубопроводу, які необхідно оснащувати видимими пронумерованими ярликами-вказівниками, які допомагають забезпечити їх своєчасний демонтаж.

J.2 Заплановане відключення

Лише користувач може давати дозвіл на відключення спринклерної секції або зони з будь-якої причини, окрім аварії.

Перед повним або частковим відключенням системи усі частини приміщення необхідно перевірити та переконатись у відсутності ознак пожежі.

Якщо об'єкт захисту розділено на окремі приміщення, які є будівлями, сполученими між собою, або такими, які становлять небезпеку одна для одної, що захищені спільними спринклерними системами або секціями, рекомендується перекрити воду в усіх таких приміщеннях.

Особливу увагу необхідно звертати на ситуації, коли трубопровід секції проходить крізь стіни або стелі та живить спринклери у приміщеннях, які потребують особливої уваги.

J.3 Позапланове відключення

Якщо секцію переводять у непрацездатний стан у разі необхідності або внаслідок аварії, то заходів безпеки, передбачених J.1, необхідно вживати, якщо вони необхідні, з мінімальною можливою затримкою. Також необхідно негайно повідомляти відповідні органи, які мають повноваження.
247554824.html
248554824.html
249554824.html
250554824.html
251554824.html
    PR.RU™